Maurice Sabelis

Maurice Sabelis (1950-2015) (populatiebiologie, Universiteit van Amsterdam) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn unieke bijdrage aan het inzicht in de mechanismen die ten grondslag liggen aan persistentie en extinctie in levensgemeenschappen, en in de feedback tussen populatiedynamiek en natuurlijke selectie. Hij ontdekte SOS-signalen van planten: plantenetende geleedpotigen zetten hun gastheerplant ertoe aan vluchtige chemische stoffen af te scheiden, die vervolgens door de natuurlijke vijanden van planteneters worden gebruikt om hun prooi te lokaliseren. Professor Sabelis heeft een internationaal erkende onderzoeksgroep opgezet, waar theoretisch en empirisch onderzoek wordt gedaan naar de rol die de populatiestructuur speelt bij het bepalen van de dynamiek van populaties: genetische structuur, ruimtelijke structuur, fysiologische structuur en voedselwebstructuur. Op innovatieve wijze wijkt hij hiermee af van de veronderstellingen uit de klassieke ecologische theorie.