Peter Hagoort

Hagoort-Peter-5932Peter Hagoort doet onderzoek naar de neurobiologische fundamenten van het menselijk taalvermogen. Hij kijkt naar de hersenen in actie: hoe regelen de hersenen de productie van taal, en het taalbegrip? Hagoorts grote verdienste is dat hij als een van de eersten psychologische theorieën met neurowetenschappelijke modellen combineerde, en zijn ideeën hebben het vakgebied sterk beïnvloed. In een belangrijke studie deed Hagoort eind jaren negentig onderzoek naar de timing van spraak: onze hersenen blijken eerst grammaticale informatie over een woord op te halen, en dan pas de klank. Dat was de eerste betrouwbare realtime meting van spraakproductie in de hersenen.
In 1999 was hij de oprichter van het prestigieuze Nijmeegse F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging, nu onderdeel van het Donders Institute for Cognition, Brain and Behaviour waar een zeer interdisciplinaire groep onderzoekers met een reeks geavanceerde nieuwe technieken in kaart brengt hoe hersenen functies als geheugen, taal, waarneming, aandacht, emotie en bewustzijn mogelijk maken.
Hagoort is een van de meeste creatieve en productieve wetenschappers in zijn vakgebied. Daarnaast is hij ook sterk betrokken bij het publieke debat over de werking van de hersenen en speelt hij een belangrijke rol in de communicatie over zijn vakgebied voor een breder publiek.

Peter Hagoort (1954) is hoogleraar cognitieve neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit, directeur van het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en directeur van het Centre for Cognitive Neuroimaging van het Donders Institute. Hagoort studeerde biologie en psychologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Radboud Universiteit, waar hij in 1990 hoogleraar werd. Hij ontving een aantal belangrijke prijzen, waaronder in 2005 de Spinozapremie van NWO.

Akademiehoogleraar sinds 2012.

Het onderzoek van Peter Hagoort

Onderzoek naar de neurobiologische verankering van taal, Akademie Nieuws, juli 2013

Niet voor bangeriken, De Magie van Wetenschap, 21 november 2010

Taal in het brein, Hoe?Zo! Wetenschapscafé, 6 september 2013

Het talige brein, minicollege door Peter Hagoort, 9 september 2013