Pierre de Wit

Pierre de Wit

Pierre de Wit (Wageningen Universiteit) vergaarde roem met zijn bijdrage aan de moleculaire fytopathologie (plantenziektenkunde) en interacties tussen planten en microben. De Wit is een pionier in zijn vakgebied. Dankzij zijn studies wordt het moleculair onderzoek naar plantenziekten tot de centrale onderzoeksthema's binnen de plantenbiologie gerekend. Door het opzetten van vele Europese netwerken heeft hij grote subsidies weten te verkrijgen voor plantenziektekundig onderzoek. Hij trekt veel studenten aan en een aantal van zijn oud-studenten bekleedt inmiddels prestigieuze wetenschappelijke functies.

Pierre de Wit is Akademiehoogleraar sinds 2008.

icon_downl_generiek.gif

Laudatio Pierre de Wit