Pieter Muysken

Foto: Erik van 't HullenaarPieter Muysken (algemene taalwetenschap, Radboud Universiteit Nijmegen) is benoemd tot Akademiehoogleraar vanwege zijn bijdragen aan de linguïstiek, vooral met betrekking tot taalcontact, tweetaligheid, creolistiek en het documenteren van bedreigde talen. Hieruit blijkt zijn bijzondere gave om de inzichten van een theoretisch linguïst toe te passen op concrete verschijnselen die van centraal belang zijn voor de toegepaste linguïstiek. Door een brug te slaan tussen beide benaderingen heeft hij Nederland tot centrum van het theoretisch onderzoek naar taalcontact gemaakt. Met een invloedrijk formeel model van de wijze waarop de hersenen omgaan met codewisseling, heeft Muysken de psycholinguïstische aspecten van tweetaligheid op de onderzoeksagenda gezet. Hij zorgde voor grote doorbraken in de creolistiek door theoretische syntaxis toe te passen op de structuur van de creoolse grammatica. Hij beschreef het eerste bekende geval van een taal waarin sprake is van "relexificatie"; dat wil zeggen dat een groep mensen met twee talen een "derde" taal heeft gecreëerd, waarin hun dubbele identiteit tot uitdrukking komt. Hij heeft enorme bijdragen geleverd aan het documenteren van de talen van Bolivia en heeft grotendeels zelf een nieuwe generatie onderzoekers van die talen opgeleid. Zijn wetenschappelijke productiviteit was van meet af aan indrukwekkend. Hij publiceert in toonaangevende tijdschriften en wordt veel gevraagd voor bijdragen aan encyclopedieën, handboeken en internationale congressen. Hij blinkt uit in het verwerven van financiering en het aantrekken en inspireren van jonge onderzoekers, waarbij hij zich speciaal inzet voor wetenschappers uit Suriname, de Antillen en de rest van het Caraïbisch gebied. Zijn nieuwe onderzoeksrichting in de psycholinguïstiek van tweetaligheid biedt een interessant en vernieuwend perspectief.

Pieter Muysken is overleden in 2021.

icon_audio.gifTaalevolutie (Hoe?Zo! Radio,16 december 2011)

Wat leren talen ons over het verleden? (Akademie Nieuws, december 2012)

In het teken van taal (Minicollege op 11 februari 2013)