René Bernards

René Bernards (1953, moleculair oncoloog bij het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam) krijgt de prijs voor baanbrekend werk waarmee hij liet zien dat iedere kankerpatiënt en zelfs iedere tumor uniek is, en dat de medische wetenschap behandelingen en geneesmiddelen zal moeten afstemmen op die individuele verschillen.
Dankzij een mede door Bernards ontwikkelde genetische test kan nu bijvoorbeeld worden voorspeld of borstkankerpatiënten veel of weinig risico lopen op terugkerende uitzaaiingen, en dus of een agressieve chemokuur na de operatie voor hen aan te bevelen is. De test bespaart duizenden laag-risicopatiënten de zware bijwerkingen van een agressieve chemokuur en voorkomt dat miljoenen euro’s worden besteed aan middelen waar deze groep patiënten weinig baat bij heeft.

René Bernards is Akademiehoogleraar vanaf 2013.

icon_video_bruin.gifVideoportret van het werk van René Bernards

icon_audio.gifRené Bernards te gast in De Kennis van Nu, 11 mei 2014, Radio 1

icon_video_bruin.gifNaar een betere overleving van kanker door therapie op maat, minicollege René Bernards, 13 mei 2014