Ron de Kloet

Ron de Kloet

Ron de Kloet (1944) (Universiteit Leiden) is aangesteld als Akademiehoogleraar op basis van zijn uitmuntende bijdragen op het gebied van stressbiologie. Professor De Kloet heeft over de hele wereld erkenning gekregen voor zijn wetenschappelijke verdiensten en de medische toepassingen ervan. Zijn onderzoek heeft geresulteerd in de ontwikkeling van nieuwe concepten voor de behandeling van stoornissen die veroorzaakt worden door de verstoring van de homeostase van stress-responsen. Het laboratorium van professor De Kloet heeft veel jonge onderzoekers opgeleid.

Ron de Kloet was Akademiehoogleraar van 2004 tot 2009.

icon_audio.gifStress in het brein (Hoe?Zo! Radio, 11 maart 20101)

De biologie icon_downl_generiek.gifvan liefde en geluk, Akademie Nieuws, april 2004