Laureaten

Nationale Postdocprijs

Elk jaar is er een ronde, afwisselend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta- en medische wetenschappen. De Nationale Postdocprijs omvat een geldbedrag van tienduizend euro en een oorkonde. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/ haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek.