Laureaten van wetenschappelijke onderscheidingen

Een overzicht van laureaten van wetenschappelijke onderscheidingen die door de KNAW worden verleend of door een KNAW-jury worden toegekend

Akademiepenning

Eens in de twee jaar wordt de zilveren Akademiepenning uitgereikt aan een persoon die zich in Nederland zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de bloei van de wetenschappen in de ruimste zin van het woord. De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt.

Akademieprijs voor Astronomie en Kunst

De KNAW en de Akademie van Kunsten kennen de Akademieprijs Astronomie en Kunst toe aan een kunstwerk waarvan de maker zich duidelijk heeft laten inspireren door de astronomie.

Ammodo Science Awards

De Ammodo KNAW Award is in 2014 ingesteld door Stichting Ammodo en de KNAW als stimulans voor het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Vanaf 2018 heet de prijs de Ammodo Science Award. Elke twee jaar is er een ronde voor de Ammodo Science Award, die alle vakgebieden bestrijkt.

Arts/Science: Academy Honours Programme

In het kader van het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists brengen de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie een groep jonge wetenschappers en kunstenaars bij elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, mogelijke samenwerking en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap.

Bakhuis Roozeboomfonds

De Bakhuys Roozeboom Medaille wordt iedere vier jaar toegekend aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de fasenleer. De medaille is ingesteld in 1911 als eerbetoon aan scheikundige en Akademielid H.W. Bakhuis Roozeboom (1854-1907).

Beijerinck Premie

De Beijerinck premie wordt een keer per twee jaar uitgereikt aan een postdoc onderzoeker die aan een Nederlandse universiteit excellent virusgeoriënteerd onderzoek verricht. De prijs bestaat sinds 2002 en is vernoemd naar viroloog M.W. Beijerinck (1951-1931).

Beijerinck Virologie Prijs

De Beijerinck Virologie Prijs wordt elke twee jaar toegekend aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper. De prijs is ingesteld in 1965 in nagedachtenis van viroloog M.W. Beijerinck (1951-1931).

Bob Pinedo Cancer Care Award

De Bob Pinedo Cancer Care Award wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan excellente internationale kankeronderzoekers.

Buys Ballot Medaille

De Buys Ballot Medaille is bedoeld voor de ontwikkeling van de meteorologie. De medaille wordt eens in de tien jaar uitgereikt aan een internationaal erkende meteoroloog. De Buys Ballot Medaille is in 1888 in het leven geroepen ter ere van de wetenschappelijke verdiensten van de meteoroloog en Akademielid C.H.D. Buys Ballot (1817-1890).

Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal.

De la Courtprijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Courtprijs toe aan een persoon voor onbetaald wetenschappelijk onderzoek, zoals een groot oeuvre, levenswerk of uitzonderlijke prestatie in de alfa- of gammawetenschappen.

Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is ingesteld door de Franse en Nederlandse regeringen. De prijs wordt sinds 1995 toegekend aan wetenschappelijke onderzoekers voor hun excellente onderzoek en hun bijdrage aan de Nederlands-Franse samenwerking. Alle vakgebieden komen aan bod.

Dow Energieprijs

Van 1985 tot 2011 verzorgde de KNAW de jurering van de Dow Energieprijs en Dissertatieprijs. Elke twee jaar reikte Dow de Dow Energieprijs uit aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de bevordering van duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie.

Dow Energie Dissertatieprijzen

Van 1985 tot 2011 verzorgde de KNAW de jurering van de Dow Energieprijs en Dow Energie Dissertatieprijs. De Dow Energie Dissertatieprijs werd toegekend aan promovendi die zich bijzonder verdienstelijk hadden gemaakt voor de bevordering van duurzame ontwikkelingen in de procesindustrie, met name op het vlak van energieverbruik. Ook ontdekkingen die hun waarde nog niet in de praktijk hadden bewezen, kwamen in aanmerking.

C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitiewetenschap is voor een persoon die zich internationaal heeft onderscheiden in de cognitiewetenschap. De prijs wordt sinds 2006 ieder twee jaar toegekend. De C.L. de Carvalho-Heineken Stichting voor Cognitiewetenschap financiert de prijs.

Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde. De prijs wordt sinds 1989 tweejaarlijks toegekend. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert de prijs.

Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap ondersteunt excellent onderzoek naar de historische wetenschap. De prijs wordt 19910 sinds tweejaarlijks toegekend. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert de prijs.

Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De prijs wordt sinds 1988 tweejaarlijks uitgereikt. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert de prijs.

Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen ondersteunt excellent onderzoek naar het milieu en de leefomgeving. De prijs wordt sinds 1990 iedere twee jaar uitgereikt. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert de prijs.

Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica

De Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica ondersteunt excellent onderzoek naar de biochemie en de biofysica. De prijs wordt sinds 1963 iedere twee jaar uitgereikt. Dr. H.P. Heineken Stichting financiert de prijs.

Dr. Hendrik Muller Prijs

De Dr. Hendrik Muller Prijs is de opvolger van de Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen die door de Akademie werd uitgereikt van 1991 tot 2017. De prijs is bestemd voor een in Nederland werkzame onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen en/of sociale wetenschappen en die niet langer dan 15 jaar geleden is gepromoveerd. 

Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie

Met de Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie bundelen NWO en de KNAW sinds 2012 hun krachten voor het bevorderen van betrokkenheid bij en toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis en inzichten voor een breed publiek.

Gilles Holstfonds

De vierjaarlijkse medaille Gilles Holstmedaille wordt uitgereikt aan een wetenschapper van Nederlandse nationaliteit die bij voorkeur werkt op het grensgebied van natuur- en scheikunde. De prijs is ingesteld als blijk van erkenning voor natuurkundige en Akademielid Gilles Holst (1886-1968) ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij de NV Philips in 1939.

Heineken Young Scientists Awards

De Heineken Young Scientists Awards willen het talent van de volgende generatie een extra stimulans geven. De Awards worden tegelijk met de Heinekenprijzen uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jongere wetenschappers.

Hollemanprijs

De Hollemanprijs werd in de periode 1959-2005 iedere vijf jaar uitgereikt aan een Nederlander die voortreffelijk onderzoek op chemisch gebied had verricht. De prijs is vernoemd naar scheikundige en Akademielid A.F. Holleman (1859-1953).

Instituut Gak-KNAW Award

De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut, bij voorkeur bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. De Award is in 2019 ingesteld door Instituut Gak en de KNAW en zal in principe jaarlijks worden uitgereikt.

KNAW Merianprijs

De KNAW Merianprijs werd in 2008 ingesteld om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschapsbeoefenaren in Nederland te bevorderen en de deelname van vrouwen aan de Nederlandse wetenschap te stimuleren. De prijs werd mogelijk gemaakt door SNS REAAL Fonds, die haar bijdrage met ingang van 2014 beëindigde op grond van herpositionering van haar portfolio.

Koninklijke/Shell Prijs voor onderzoek op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Energie

De Koninklijke/Shell Prijs beloonde een wetenschappelijke doorbraak of technische innovatie en was bedoeld voor onderzoekers die een wetenschappelijke doorbraak of technologische innovatie op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Energie op hun naam hadden staan. In 2005 werd de laatste prijs uitgereikt.

Nationale Postdocprijs

De Nationale Postdocprijs is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De prijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Organon Young Research Talent Prijs

De Organon Young Research Talent Prijs werd toegekend voor het beste afstudeeronderzoek op het gebied van het ontwerpen en ontwikkelen van humane geneesmiddelen en nieuwe toedieningsvormen ervan. De laatste prijzen werden in 2000 toegekend.

Programma en Prijs Akademiehoogleraren

De Prijs Akademiehoogleraren bekroont hoogleraren in Nederland die een unieke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van hun vakgebied. De prijs is ingesteld in 2007 (tot 2011 Programma Akademiehoogleraren).

Van Leeuwenhoekmedaille

De Van Leeuwenhoek Medaille werd in de periode 1877-2003 door de KNAW toegekend aan een wetenschapper die zich gedurende de afgelopen tien jaar het meest verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de microbiologie. Tegenwoordig wordt de medaille uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM).

Lorentzmedaille

De Lorentzmedaille zet baanbrekend onderzoek in de theoretische natuurkunde in de schijnwerpers. Met de uitreiking van de Lorentzmedaille wordt een keer in de vier jaar een onderzoeker erkend die een belangrijk aandeel heeft geleverd aan de ontwikkeling van theoretische natuurkunde.

Van Walree Prijs

De Van Walree Prijs werd eens in de twee jaar toegekend aan de beste journalistieke prestatie op het gebied van het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Met ingang van 2012 is de Van Walree Prijs opgegaan in de Eurekaprijs voor Wetenschapscommunicatie van NWO en KNAW samen.

Van der Gaag Fonds

Het Van der Gaag Fonds heeft vier bijzondere leerstoelen in verschillende disciplines ingesteld voor onderzoek naar 'prosociaal gedrag' voor een periode van vijf jaar.

KNAW Early Career Award

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De Award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.