Bijzondere leerstoelen Van der Gaag Fonds

Het Van der Gaag Fonds heeft vier bijzondere leerstoelen in verschillende disciplines ingesteld voor onderzoek naar prosociaal gedrag voor een periode van vijf jaar.

  • Van 1 april 2012 tot 1 mei 2016 vervulde Gerben van Kleef een bijzondere leerstoel sociaal- en organisatiepsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag, gevestigd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn Van der Gaag leerstoelaanstelling werd Gerben van Kleef benoemd tot gewoon hoogleraar sociale psychologie aan de UvA.
  • Van 1 november 2012 tot 1 november 2017 vervulde Judith Dubas een bijzondere leerstoel ontwikkelingspsychologische aspecten van pro-sociaal gedrag, gevestigd aan de Universiteit Utrecht. Na haar Van der Gaag leerstoelaanstelling werd Judith Dubas gewoon hoogleraar ‘Prosocial development across the life span’ aan de Universiteit Utrecht.
  • Van 1 januari 2013 tot 1 januari 2018 vervulde René Bekkers een bijzondere leerstoel sociologische aspecten van pro-sociaal gedrag, gevestigd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. René Bekkers is vanaf juli 2018 gewoon hoogleraar aan de Afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit.
  • Per 1 april 2013 vervult Liesbeth Sterck een bijzondere leerstoel gedragsecologische determinanten van prosociaal gedrag, gevestigd aan de Universiteit Utrecht.