Jannes Van Everdingen en Gunilla Kleiverda

Dermatoloog Jannes Van Everdingen (1952) en gynaecoloog Gunilla Kleiverda (1955) ontvingen in 2001 de Van Walree Prijs van de KNAW. Van Everdingen krijgt de prijs voor zijn activiteiten op het snijvlak van medische wetenschap, kliniek en journalistiek en Kleiverda voor het toegankelijk maken en verspreiden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de obstetrie en de gynaecologie in de ruimste zin van het woord. 

Over de laureaten

Dr. J.J.E. van Everdingen is dermatoloog en adjunct-directeur van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg cbo te Utrecht. Hij heeft vele populair-wetenschappelijke boeken geschreven of geredigeerd over geneeskundige onderwerpen, waaronder een reeks publicaties voor de Consumentenbond (De beste behandeling bij 56 ziekten en Zin en onzin van medisch onderzoek) en boeken als Medische misvattingen; nieuwe inzichten in de medische praktijk. Hij verzorgde in het kader van de 'anatomische les' van het Academisch Medisch Centrum een serie van vijf state of the art boeken. Van Everdingen is hoofdredacteur van Pinkhof Geneeskundig Woordenboek en is mede-auteur van de leerboeken Communiceren met patiënten en Dermatovenereologie voor de eerste lijn. Hij heeft columns in Medisch Contact, Modern Medicine en Mediator en was medewerker van de referatenrubriek van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde NtvG).

Mevrouw dr. Gunilla Kleiverda is gynaecoloog en heeft zich naast haar klinisch werk in het Flevo-ziekenhuis in Almere al vele jaren intensief beziggehouden met het toegankelijk maken en verspreiden van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de obstetrie en de gynaecologie. Haar publicaties vele tientallen brochures, folders, website-informatie, het boek Voorlichting over Voorlichting, een gids voor zorgverleners in de verloskunde en gynaecologie zijn van belang voor patiënten als ook voor collega-specialisten, huisartsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen. Haar benadering is probleemgericht en zakelijk en is mede gebaseerd op voortdurende consultatie van collega's, gebruikers en patiënten. Mevrouw Kleiverda is secretaris van de Commissie Patiëntenvoorlichting van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, schrijft regelmatig artikelen in Opzij over gynaecologische zaken en is betrokken bij radio- en tv-programma's op het gebied van vrouwen en gezondheid.