Arend Jan Dunning en Dick van Bekkum

In 2009 ontvingen A.J. Dunning en D.W. van Bekkum de Van Walree Prijs 2009, die bestemd was wetenschappers die medisch onderzoek voor een breed publiek toegankelijk hebben gemaakt. Dunning en Van Bekkum kregen de prijs voor hun hele oeuvre.

Over de laureaten

Prof. dr. A.J. (Arend Jan) Dunning (1930), cardioloog, is een van de pioniers in het aan een breed publiek presenteren en uitleggen van de belangrijke ontwikkelingen in de medische wetenschap en de gezondheidszorg. Hij schreef daarover in Elsevier, NRC en De Gids, trad op voor radio en schreef onder meer Broeder ezel(1981) over het onvermogen van de geneeskunde. Daarvan werden 67.000 exemplaren verkocht. Dunnings bijdragen zijn volgens de Akademie breed, steeds origineel en ze bieden de nodige stof tot nadenken. Hij liet niet alleen de fascinerende mogelijkheden van de medisch-wetenschappelijke vooruitgang zien, maar wees als een van de eersten op de beperkingen en risico's van de geneeskunde. Ook buiten de medische wetenschapsvoorlichting is Dunning maatschappelijk actief geweest: hij was bijvoorbeeld lid van de Gezondheidsraad, en als vicevoorzitter van de Commissie Dekker werkte hij aan het Nederlandse zorgstelsel.

Prof. dr. D.W. (Dick) van Bekkum (1925), medicus-radiobioloog, was in 1969 samen met prins Claus mede-oprichter en vele jaren voorzitter van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. Die stichting liet talloze zogenaamde "cahiers" het licht zien over de volle breedte van de bio- en medische wetenschappen, zoals dierproeven, kanker, obesitas en overbevissing. De cahiers behandelen op een wetenschappelijk solide maar zeer toegankelijke manier de ontwikkelingen in de wetenschap, en met name de ethische en maatschappelijke kanten daarvan. Van een groot aantal cahiers was Van Bekkum redacteur en (co) auteur. Voor middelbare scholen ontwikkelden Van Bekkum c.s. ook speciale lesprogramma's op basis van de cahiers. Van Bekkum was actief in tientallen wetenschappelijke en maatschappelijke commissies, met name op het gebied van kankeronderzoek.