Prijzen

De KNAW reikt een aantal belangrijke wetenschapsprijzen uit. Naast eigen onderscheidingen, zoals de Akademiepenning en de KNAW Onderwijsprijs, zijn dat prijzen waarvoor de KNAW het juryproces organiseert, en vaak ook de prijsuitreiking. Voorbeelden hiervan zijn de internationale Heinekenprijzen en de Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Daarnaast is er een aantal gezamenlijke prijzen zoals de Ammodo KNAW Award en de Descartes Huygens Prijs. 

Akademiepenning

Eens in de twee jaar wordt de Akademiepenning uitgereikt aan een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor (de bloei van) de wetenschap in Nederland in de ruimste zin. De Akademiepenning wordt sinds 1983 uitgereikt.

Ammodo Science Award

De Ammodo Science Award stimuleert ongebonden, fundamentele wetenschap en bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines, verdeeld over vier domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De Award dient als blijk van erkenning voor wetenschappelijke prestaties door excellente, internationaal erkende mid-career wetenschappers.

Arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists

In het kader van het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists brengen de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie een groep jonge wetenschappers en kunstenaars bij elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, mogelijke samenwerking en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap.

Bakhuis Roozeboom Medaille

De KNAW kent om de vier jaar een medaille toe aan een wetenschapper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de fasenleer.

Buys Ballot Medaille

De Buys Ballot Medaille is bedoeld voor de ontwikkeling van de meteorologie. De medaille wordt eens in de tien jaar uitgereikt.

Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2018 zijn dat de ruimtewetenschappen.

De la Court-Prijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Court-Prijs toe aan een persoon voor onbetaald wetenschappelijk onderzoek, zoals een groot oeuvre, levenswerk of uitzonderlijke prestatie in de alfa- of gammawetenschappen.

Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek. Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs.

Faces of Science

Jonge wetenschappers geven een kijkje in hun leven en onderzoek aan de hand van filmpjes, blogs, artikelen en meer. 

Gilles Holstmedaille

De vierjaarlijkse medaille Gilles Holstmedaille wordt uitgereikt aan een wetenschapper van Nederlandse nationaliteit die bij voorkeur werkt op het grensgebied van natuur- en scheikunde.

Heinekenprijzen

De KNAW kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe aan vijf internationaal gerenommeerde wetenschappers en een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

Heineken Young Scientists Awards

De Heineken Young Scientists Awards zijn bedoeld als extra stimulans voor het talent van de volgende generatie onderzoekers. De Awards worden tegelijk met de internationale Heinekenprijzen uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jonge wetenschappers.

Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Dr. Hendrik Muller Prijs voor de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een tweejaarlijkse bekroning voor een onderzoeker of een groep onderzoekers die een belangrijke of waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de gedrags- en maatschappijwetenschappen.

KNAW Beijerinck Prijzen voor Virologie

De Beijerinck Virologie Prijs wordt uitgereikt aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper. De Beijerinck Premie is voor een post doc onderzoeker die aan een Nederlandse universiteit excellent virusgeoriënteerd onderzoek verricht. U kunt op dit moment geen nominaties meer indienen.

KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award

De KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award is een tweejaarlijkse prijs voor een onderzoeker (of een team van onderzoekers) die zich bijzonder verdienstelijk maakt of heeft gemaakt op het gebied van (translationeel) wetenschappelijk onderzoek naar kanker alsmede de zorg voor kankerpatiënten.

KNAW-Hendrik Muller zomerseminar

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar is een masterclass voor een select gezelschap van maximaal 22 masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen. U kunt zich vanaf februari 2015 aanmelden voor het volgende Zomerseminar.

KNAW Onderwijsprijs

De Akademie van Wetenschappen wil met de KNAW Onderwijsprijs de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs stimuleren en benadrukken. Inspirerend onderwijs legt de basis voor de ontwikkeling van wetenschap nu en in de toekomst.

Lindau ontmoetingsdagen

De Lindau Council & Foundation brengen jaarlijks tientallen Nobelprijswinnaars met honderden jonge wetenschappelijke talenten uit meer dan vijftig landen bij elkaar voor een meerdaagse ontmoeting. De KNAW draagt een aantal Nederlandse studenten en postdocs voor aan de Lindau Commissie voor deelname aan de ontmoetingsdagen. De Lindau Commissie selecteert de deelnemers.

Lorentzmedaille

De Lorentzmedaille zet baanbrekend onderzoek in de theoretische natuurkunde in de schijnwerpers.

Nationale Postdocprijs

De Nationale Postdocprijs is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De prijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Prijs Akademiehoogleraren

De Prijs Akademiehoogleraren bekroont hoogleraren die een unieke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van hun vakgebied.