Ammodo KNAW Award

De Ammodo KNAW Award is in 2014 ingesteld door Stichting Ammodo en de KNAW als stimulans voor het ongebonden, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Elke twee jaar is er een ronde voor de Ammodo KNAW Award, die alle vakgebieden bestrijkt.

De Ammodo KNAW Award omvat acht geldbedragen van elk 300.000 euro. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan een door de laureaat uitgevoerd of begeleid fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject.

Vakgebieden

  • Biomedical sciences
  • Humanities
  • Natural sciences
  • Social sciences

Per vakgebied kunnen maximaal twee onderzoekers de Award  toegekend krijgen.

Voor wie?

Voor de Ammodo KNAW Award komen in aanmerking internationaal erkende onderzoekers, werkzaam aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, die niet langer dan vijftien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Nominatie en uitreiking

Voor de Ammodo KNAW Award kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • colleges van bestuur van alle Nederlandse universiteiten
  • faculteitsdecanen van alle Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten
  • ten minste drie gezamenlijk handelende leden van de KNAW en/of De Jonge Akademie
  • het bestuur van het Landelijk Netwerk voor Vrouwelijke Hoogleraren

U kunt op dit moment geen nominaties indienen. De prijsuitreiking van de tweede editie van de Ammodo KNAW Award vond plaats in maart 2017.

Meer informatie vindt u op de website van de Ammodo KNAW Award.