Arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists

In het kader van het programma Arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists brengen de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie een groep jonge wetenschappers en kunstenaars bij elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, mogelijke samenwerking en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap.

De zienswijzen, invalshoeken en interesses van jonge kunstenaars en wetenschappers uit uiteenlopende disciplines zorgen voor bruisende en inspirerende debatten over thema’s die zowel voor de kunst als de wetenschap relevant zijn. 

Vakgebieden

Alle kunstdisciplines en wetenschapsvakgebieden

Voor wie?

Talentvolle jonge kunstenaars en wetenschappers die niet langer dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd (gerekend vanaf de datum van de indiening van de nominatie).

Nominatie en toelating

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie mogen elk maximaal twee kandidaten voor deelname aan dit programma nomineren. Een selectiecommissie bestaande uit leden van de drie Akademies kiest de deelnemers.

U kunt geen nominaties meer indienen.