Arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists

In het kader van het programma arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists komt een groep van twintig jonge kunstenaars en wetenschappers gedurende een jaar vier keer samen in het Trippenhuis. Doel is kennismaken met elkaars wereld, ervaringen uitwisselen, mogelijke samenwerkingen onderzoeken en leden van de Akademies ontmoeten.

De zienswijzen, invalshoeken en interesses van jonge kunstenaars en wetenschappers uit uiteenlopende disciplines zorgen voor bruisende en inspirerende debatten over thema’s die zowel voor de kunst als de wetenschap relevant zijn. 

Vakgebieden

Alle kunstdisciplines en wetenschapsvakgebieden

Voor wie?

Talentvolle jonge kunstenaars en wetenschappers die niet langer dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd (gerekend vanaf de datum van de indiening van de nominatie).

Nominatie en toelating

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie mogen kandidaten voor deelname aan dit programma nomineren. Een selectiecommissie bestaande uit leden van de drie Akademies kiest de deelnemers.

Voor deze ronde kunnen er geen nominaties meer worden ingediend.