Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2021 is dit het vakgebied actuariaat en econometrie. In 2020 wordt de prijs helaas niet uitgereikt.  

De prijs bekroont een jonge onderzoeker die een innovatieve bijdrage aan het vastgestelde vakgebied heeft geleverd in een proefschrift.

De prijswinnaar ontvangt een oorkonde, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een belastingvrij geldbedrag van 10.000 euro. De financiering van de prijs komt van de Stichting Christiaan Huygensprijs en enkele ondernemingen en instellingen die affiniteit hebben met het bepaalde vakgebied.

De KNAW verzorgt de nominatieprocedure en stelt een jury samen die de inzendingen beoordeelt op de bijdrage aan de vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.

Vakgebieden

  • Natuurkunde
  • Ruimtewetenschappen
  • Wiskunde (in het bijzonder actuariaat en econometrie)

Voor wie?

In aanmerking komen jonge onderzoekers een proefschrift hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit op het gebied van de wiskunde, in het bijzonder actuariaat en econometrie.

Nominatie

Op dit moment kunt u geen nominaties indienen.

De Stichting Christiaan Huygensprijs heeft helaas moeten besluiten de Christiaan Huygens wetenschapsprijs dit jaar niet uit te reiken. Dit gezien het – mogelijk mede door de coronacrisis –  te beperkte aantal nominaties en het gegeven dat een prijsuitreiking in oktober in de huidige situatie niet tot de mogelijkheden behoort. 

De oproep voor nominaties voor de Christiaan Huygens wetenschapsprijs, vakgebied econometrie/actuariaat, zal in voorjaar 2021 opnieuw worden opengesteld.