Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2021 is dat opnieuw actuariaat en econometrie; de prijs op dit gebied is in 2020 door de Covid-19 pandemie niet uitgereikt.

Alle onderzoekers van een Nederlandse universiteit die in de afgelopen vier jaar een proefschrift in dit vakgebied hebben verdedigd kunnen genomineerd worden voor de prijs.

De prijs bekroont een jonge onderzoeker die een innovatieve bijdrage aan het vastgestelde vakgebied heeft geleverd in een proefschrift.

De prijswinnaar ontvangt een oorkonde, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een belastingvrij geldbedrag van 10.000 euro. De financiering van de prijs komt van de Stichting Christiaan Huygensprijs en enkele ondernemingen en instellingen die affiniteit hebben met het bepaalde vakgebied.

De KNAW verzorgt de nominatieprocedure en stelt een jury samen die de inzendingen beoordeelt op de bijdrage aan de vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.

Vakgebieden

  • Natuurkunde
  • Ruimtewetenschappen
  • Wiskunde (in het bijzonder actuariaat en econometrie)

Voor wie?

In aanmerking komen jonge onderzoekers een proefschrift hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit op het gebied van actuariaat en econometrie.

Nominatie

U kunt geen nominaties meer indienen voor deze ronde. De volgende ronde is in 2022.