De la Courtprijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Courtprijs toe aan een persoon voor onbezoldigd en onafhankelijk onderzoek, buiten de geëigende academische gremia, op het gebied van de sociale wetenschappen of de geesteswetenschappen.

De De la Courtprijs erkent een persoon - niet een (populair wetenschappelijk) boek - die een belangrijke wetenschappelijke bijdrage heeft geleverd aan het desbetreffende vakgebied.

De De la Courtprijs bestaat uit een geldbedrag van 7500 euro en een zilveren medaille.

Pieter en Johan de la Court uit Leiden waren in de zeventiende eeuw invloedrijke ondernemers. De De La Court-Prijs ontstond in 1999 uit een samenvoeging van de Johan de la Courtprijs en de Pieter de la Courtprijs uit 1985.

Vakgebieden

geesteswetenschappen; sociale wetenschappen.

Voor wie?

Individuele onderzoekers die

  • onbezoldigd, en buiten de geëigende academische gremia, individueel en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen.
  • in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking van de De La Courtprijs aantoonbaar (een) uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie(s) hebben geleverd, hetzij gedurende langere tijd een wetenschappelijk levenswerk/oeuvre hebben opgebouwd.
  • woonachtig zijn in het Koninkrijk der Nederlanden.

Nominatie en uitreiking

De volgende nominatoren kunnen een kandidaat nomineren:

  • hoogleraren en individuele onderzoekers verbonden aan een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland
  • directies van instellingen op het gebied van gedrags- en maatschappijwetenschappen, rechtswetenschappen, taal- en literatuurwetenschappen, historische wetenschappen, filosofie en theologie
  • directies van wetenschappelijke uitgeverijen, musea en instellingen voor cultureel erfgoed
  • leden van de KNAW en De Jonge Akademie

De KNAW benadrukt dat zowel sociaal wetenschappelijk als geesteswetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt voor de prijs.

Het nominatieformulier kan tot en met 1 juli 2022 worden ingediend via e-mailadres wetenschapsfondsen@knaw.nl.

De De la Courtprijs 2022 wordt op 21 november 2022 uitgereikt. 

Lees het interview met Myriam Everard, die in 2020 de De la Courtprijs won