Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek. Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs.

De prijs bestaat uit een toelage van 23.000 euro, bestemd voor (gedeeltelijke) dekking van de kosten van een onderzoeksverblijf/aantal werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse samenwerking worden uitgevoerd.

Vakgebieden

Vanaf 2017 staat de prijs open voor onderzoekers in alle vakgebieden.

Voor wie?

Een excellente wetenschapper werkzaam in Frankrijk die  een bijdrage heeft geleverd aan de Nederlands-Franse wetenschappelijke samenwerking en het voornemen heeft om deze samenwerking te intensiveren en uit te breiden.

De Franse kandidaat:

  • is een excellente onderzoeker die aan het begin of midden van zijn of haar wetenschappelijke carrière staat.
  • is werkzaam bij een Franse onderzoeksinstelling.
  • heeft een bijdrage geleverd aan de Nederlands-Franse wetenschappelijke samenwerking en heeft het voornemen om deze samenwerking te intensiveren en uit te breiden.
  • is bereid om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meerdere werkbezoeken - als gastonderzoeker in Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.
  • is bereid om middels lezingen en/of media-optredens zowel wetenschappers als een breder publiek te informeren over het Nederlands-Frans onderzoek verricht met behulp van deze prijs.

Nominatie en uitreiking

Voor de volgende ronde kunt u nominaties indienen vanaf april 2020.

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2019 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat heeft plaatsgevonden op 5 februari 2020 in Parijs.

V.l.n.r. Lex Kaper, Véronique Verges en Anne-Emmanuelle Grossi 

V.l.n.r.: Connie Bezzina, Julien Barc en Wim van Saarloos

Meer informatie over de selectie van de Nederlandse winnaar voor de Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation.