Descartes-Huygensprijs

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek. Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs. De prijs beoogt de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-Nederlands onderzoek te stimuleren.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 23.000 euro per winnaar. Dit bedrag kan worden besteed aan een onderzoeksverblijf of meerdere werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking worden uitgevoerd.

Vakgebieden

Alle vakgebieden: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuur- en technische wetenschappen, (bio-)medische wetenschappen

Voor wie?

Een excellente onderzoeker die:

  • aan het begin of midden van haar/ zijn wetenschappelijke carrière staat.
  • werkzaam is bij een Franse onderzoeksinstelling.
  • een bijdrage levert aan de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.
  • bereid is om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meer werkbezoeken - als gastonderzoeker in Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.
  • bereid is om zowel wetenschappers als een breder publiek te informeren over het Frans-Nederlands onderzoek verricht met behulp van de prijs.

Nominatie en uitreiking

Iedere onderzoeker aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling kan Franse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs. U dient hiervoor gebruik te maken van het nominatieformulier (doc).

De KNAW streeft naar genderdiversiteit van kandidaten die voor een prijs worden voorgedragen. Daarbij kan het bij deze prijs van belang zijn dat een onderzoeksverblijf in Nederland niet aaneengesloten hoeft te zijn, maar verdeeld kan worden over meer werkbezoeken.
De KNAW hoopt uit alle wetenschapsgebieden nominaties te ontvangen.

Het nominatieformulier (met curriculum vitae als bijlage) kan tot en met 10 augustus 2020 worden ingediend bij de KNAW via e-mailadres:

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2020 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2021 plaats in Amsterdam.

Meer informatie over de selectie van de Nederlandse winnaar voor de Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation.

Descartes-Huygensprijs 2019

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2019 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat heeft plaatsgevonden op 5 februari 2020 in Parijs.

V.l.n.r. Lex Kaper, Véronique Verges en Anne-Emmanuelle Grossi 

V.l.n.r.: Connie Bezzina, Julien Barc en Wim van Saarloos