Faces of Science

Jonge wetenschappers geven een inkijkje in hun onderzoek en hun leven als wetenschapper aan de hand van blogs, vlogs, filmpjes, artikelen en lezingen.

Faces of Science is een netwerk van promovendi uit allerlei vakgebieden uit heel Nederland. De promovendi houden zich als Faces of Science voornamelijk bezig met wetenschapscommunicatie. Zij schrijven en vertellen over hun onderzoek, maar ook over hun leven als jonge wetenschapper en wat er allemaal bij komt kijken. Zo kunnen zij vooral aan jongeren die staan voor een studiekeuze laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn.

Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink.

Faces of Science wordt gefinancierd door Stichting Lira. 

Vakgebieden

Alle

Voor wie?

Talentvolle promovendi aan een Nederlandse universiteit (tot een jaar voor hun promotie) die op aansprekende wijze hun onderzoek kunnen presenteren aan de doelgroep van Faces of Science (voornamelijk bovenbouw vwo-leerlingen en studenten, maar ook het brede publiek).

Nominatie en toelating

De volgende nominatoren kunnen een kandidaat nomineren:

  • leden van de KNAW
  • leden en alumni van De Jonge Akademie
  • NEMO Kennislink

Een deel van het nominatieformulier dient door de promovendus zelf te worden ingevuld.

Het nominatieformulier kan tot en met 15 januari 2022 worden ingediend via e-mailadres wetenschapsfondsen@knaw.nl.