Heinekenprijzen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe aan vijf internationaal toonaangevende wetenschappers en een getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar in Nederland.

Heinekenprijzen

De vijf wetenschappelijke Heinekenprijzen worden toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschap. De zesde Heinekenprijs, de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, wordt elke twee jaar toegekend aan een beeldend kunstenaar die woont en werkt in Nederland.

De laureaten ontvangen de Heinekenprijzen vanwege hun grote verdiensten voor de wetenschap, de Nederlandse kunst en de samenleving.

De KNAW selecteert de winnaars van de vijf internationale wetenschapsprijzen en de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst.

Aan de wetenschapsprijzen is een geldbedrag van 200.000 Amerikaanse dollar verbonden. De kunstprijs omvat en bedrag van 50.000 euro en 50.000 euro voor een publicatie of tentoonstelling. De wetenschappelijke Heinekenprijzen worden gefinancierd door de Stichting Alfred Heineken Fondsen; de Heinekenprijs voor de Kunst wordt gefinancierd door de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst.

De deadline voor het indienen van nominaties is verstreken.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op 1 oktober 2020 in Amsterdam. 

Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica

De Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica ondersteunt excellent onderzoek op het gebied van de biochemie en de biofysica.

Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen is voor een persoon die zich heeft onderscheiden in de cognitiewetenschappen. De prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier.

Heinekenprijs voor de Geneeskunde

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde en gaat naar een wetenschapper wiens prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen.

Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap ondersteunt excellent onderzoek op het vlak van de historische wetenschap.

Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen ondersteunt excellent onderzoek naar het milieu en de leefomgeving.

Heinekenprijs voor de Kunst

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. Alfred Heineken heeft de prijs in 1988 ingesteld als erkenning en aanmoediging voor Nederlands toptalent in de kunsten.