Heinekenprijs voor de Geneeskunde

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde en gaat naar een wetenschapper wiens prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen.

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde, ingesteld in 1989, wordt tweejaarlijks uitgereikt.
 
De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde bestaat uit een beeld van Aesculapius, ontworpen door Simons Juweliers Den Haag, en een geldbedrag van 200.000 Amerikaanse dollar. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert deze prijs.

Vakgebieden

Geneeskunde

Voor wie?

Een actieve, internationaal toonaangevende onderzoeker in de geneeskunde wiens wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt en wiens prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen.

Nominatie en uitreiking

Voor de Dr. H.P. Heinekenprijs voor de Geneeskunde kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • Individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten;
  • Leden van de KNAW;
  • Colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland;
  • Directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland;
  • Academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten;
  • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

Voor de huidige ronde kunnen er geen nominaties meer worden ingediend.

De prijsuitreiking vindt in het najaar 2022 plaats.

De volgende nominatieronde voor deze prijs start in 2023.