Heinekenprijzen

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe aan vijf internationaal toonaangevende wetenschappers en een zeer getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

Heinekenprijzen

De vijf wetenschappelijke Heinekenprijzen worden toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschap. De zesde Heinekenprijs, de A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, wordt elke twee jaar toegekend aan een beeldend kunstenaar die woont en werkt in Nederland.

De laureaten ontvangen de Heinekenprijzen vanwege hun grote verdiensten voor de wetenschap, de Nederlandse kunst en de samenleving.

De KNAW selecteert de winnaars van de vijf internationale wetenschapsprijzen en de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst.

Aan de wetenschapsprijzen is een geldbedrag van 200.000 dollar verbonden; aan de prijs voor een Nederlandse kunstenaar 50.000 euro. De Heinekenprijzen worden gefinancierd door de Dr. H.P. Heineken Stichting en de Dr. A.H. Heineken Stichting, de C.L. de Carvalho-Heineken Stichting en Stichting Alfred Heineken Fondsen.

De deadline voor het indienen van nominaties is verstreken.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op 27 september 2018 in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. 

Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica

De Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica van de Dr. H.P. Heineken Stichting ondersteunt excellent onderzoek naar de biochemie en de biofysica.

Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen is voor een persoon die zich heeft onderscheiden in de cognitiewetenschap. De prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier, een relatief jonge tak van wetenschap.

Heinekenprijs voor de Geneeskunde

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde.

Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap ondersteunt excellent onderzoek naar de historische wetenschap.

Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen ondersteunt excellent onderzoek naar het milieu en de leefomgeving.

Heinekenprijs voor de Kunst

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. Alfred Heineken heeft de prijs ingesteld als erkenning en aanmoediging voor Nederlands toptalent in de kunsten.