Instituut Gak-KNAW Award

De Instituut Gak-KNAW Award is bestemd voor talentvolle onderzoekers aan het begin van hun carrière om baanbrekend onderzoek te doen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt binnen de stimulerende omgeving van een KNAW-instituut, bij voorkeur bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.

De Award is in 2019 ingesteld door Instituut Gak en de KNAW en zal in principe jaarlijks worden uitgereikt. De Award bestaat uit een driejarige aanstelling als postdoc onderzoeker, bij voorkeur bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut van de KNAW (NIDI-KNAW). Eventueel kunnen ook andere KNAW-instituten als gastinstituut fungeren.

Vakgebieden

Sociale zekerheid en arbeidsmarkt

Voor wie?

Postdocs die onderzoek doen dat relevant is voor inzicht in de ontwikkeling van sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland. Het onderzoek dient verband te hebben met het werkgebied van Instituut Gak en de onderzoeksagenda van het KNAW-gastinstituut, bijvoorbeeld door samenwerking met onderzoekers van het gastinstituut.

De onderzoeker is in het jaar van nominatie niet langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd en heeft een aanstelling aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut. Voor verruiming van deze termijn verwijzen wij  graag naar de KNAW-extensieregeling.

De onderzoeker beschikt over een inbeddingsgarantie van het KNAW-gastinstituut. De onderzoeker neemt daartoe contact op met de directeur van het betreffende KNAW-instituut voor een lichte eerste toets of het onderzoeksvoorstel zou passen bij onderzoek en/of collectie van het gastinstituut.

Aanvragen en uitreiking

De volgende nominatieronde start in april 2020.