KNAW Beijerinck Prijzen voor Virologie

De Beijerinck Virologie Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De Beijerinck Premie wordt vanaf 2020 jaarlijks toegekend.

De Beijerinck Virologie Prijs is ingesteld in 1965 en bestaat uit een medaille met de beeltenis van M.W. Beijerinck en een geldbedrag van 35.000 euro.

De Beijerinck Premie bestaat sinds 2002. Deze premie bestaat uit een geldbedrag van 25.000 euro en is vrij te besteden aan onderzoek, met inbegrip van bijvoorbeeld cursussen, congresbezoek of studiereizen. 

De Beijerinck Prijzen worden mogelijk gemaakt door het M.W. Beijerinck Virologie Fonds van de KNAW. Het fonds is opgericht door het echtpaar L.E. den Dooren de Jong ter nagedachtenis van de viroloog Martinus Willem Beijerinck. Naast deze prijzen ondersteunt het Fonds het jaarlijkse Dutch Annual Virology Symposium met de Beijerinck Lezing.

KNAW Beijerinck Virologie Prijs

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent elke twee jaar de Beijerinck Virologie Prijs toe aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper.

KNAW Beijerinck Premie

De Beijerinck Premie bevordert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de virologie. De premie is voor een jonge postdoc-onderzoeker die aan een Nederlandse wetenschappelijke instelling excellent virusgeoriënteerd onderzoek verricht.

KNAW Beijerinck Lezing

De Beijerinck Lezing wordt ieder jaar gegeven tijdens het Dutch Annual Virology Symposium en ondersteund door het Beijerinck Virologie Fonds, een fonds van de KNAW.