KNAW Early Career Award

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De Award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. 

Jaarlijks worden maximaal twaalf Awards uitgereikt, verdeeld over de vier KNAW-domeinen (zie hieronder). De KNAW Early Career Award omvat een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds, en een kunstwerk. Het geld mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière.

Domeinen

De KNAW kent de Awards toe in de volgende domeinen, aan maximaal drie onderzoekers per domein:

  • Geesteswetenschappen
  • Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
  • Natuur- en Technische Wetenschappen
  • Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Voor wie?

Voor de KNAW Early Career Award komen in aanmerking:

  • Jonge getalenteerde onderzoekers die in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. 
  • Kandidaten zijn in het jaar van nominatie niet langer dan zeven jaar geleden gepromoveerd (voor mogelijke verruiming van deze termijn wijzen wij u graag op de extensieregeling van de KNAW (pdf)). 
  • Kandidaten hebben een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.

Nominatie en uitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van de KNAW in het eerste kwartaal van 2020.

Voor de volgende ronde kunt u nominaties indienen vanaf april 2020.