Lorentzmedaille

De Lorentz-medaille zet baanbrekend onderzoek in de theoretische natuurkunde in de schijnwerpers.

De Lorentz-medaille wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een onderzoeker die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de theoretische natuurkunde.

De prijs is ingesteld in 1925 ter gelegenheid van het vijftigjarig doctorsjubileum van het Akademielid prof. dr. Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928). Hij was de grondlegger van de theoretische natuurkunde in Nederland en winnaar van de Nobelprijs voor de Natuurkunde 1902.

De laureaat ontvangt een medaille met de beeltenis van Hendrik Antoon Lorentz.

Vakgebieden

Natuurkunde

Voor wie?

Internationaal vermaarde wetenschappers op het gebied van de theoretische natuurkunde

Nominatie 

De volgende nominatoren kunnen een kandidaat nomineren:

  • colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland of daarbuiten;
  • directeuren van instellingen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland of daarbuiten;
  • individuele onderzoekers aan universiteiten of instellingen voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland of daarbuiten;
  • academies en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland of daarbuiten


Het nominatieformulier kan tot en met 1 maart 2022 worden ingediend via e-mailadres .