Nationale Postdocprijs

De Nationale Postdocprijs is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De prijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Elk jaar is er een ronde, afwisselend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta/medische wetenschappen. In 2017 is de prijs bestemd voor een postdoc op bèta/medisch gebied.

De Nationale Postdocprijs omvat een geldbedrag van tienduizend euro en een oorkonde. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/ haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek.

Vakgebieden

Alternerend

  • Bèta- en medische wetenschappen (2017)
  • Alfa- en gammawetenschappen (2018)

Voor wie?

Voor de Nationale Postdocprijs komen in aanmerking postdoc-onderzoekers en universitair docenten verbonden aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut, die niet langer dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit.

Nominatie en deadline

Voor de Nationale Postdocprijs kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • hoogleraren aan Nederlandse universiteiten
  • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten 

U kunt op dit moment geen nominaties indienen.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking vindt plaats in november 2017, in het Hodshon Huis van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem.