Recente toekenningen uit de Fondsen van de KNAW

KNAW Fonds Staatsman Thorbecke 2021

Het Programma Fonds Staatsman Thorbecke is door de KNAW ingesteld om onderzoeksprojecten te realiseren die passen binnen de doelstelling van het Fonds Staatsman Thorbecke: onderzoek op het gebied van vakgebieden waarop J.R. Thorbecke zich als politicus en geleerde heeft onderscheiden.

KNAW Van der Gaag beurs 2021

Negentien jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen gaan het komende jaar op bezoek bij een onderzoeksinstelling in het buitenland met een KNAW Van der Gaag beurs.

KNAW Ter Meulen beurs 2021

Zesentwintig jonge onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante vakgebieden kunnen het komende jaar met een KNAW Ter Meulen beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject/werkbezoek.

KNAW Van Leersum beurs 2021

Elf jonge onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie kunnen dit jaar met een KNAW Van Leersum beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoek/werkbezoek.

KNAW Early Career Partnerships 2021

Tien onderzoekers kunnen met een KNAW Early Career Partnership een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren om onconventionele innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal tienduizend euro.

KNAW Fonds Ecologie 2021

Zeventien jonge onderzoekers kunnen in 2021 ecologisch veldwerk uitvoeren in binnen- of buitenland of onderzoek doen aan een universiteit buiten Nederland met een bijdrage uit het KNAW Fonds Ecologie. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal negenduizend euro.

KNAW Early Career Partnerships 2020

Tien onderzoekers kunnen met een KNAW Early Career Partnership een interdisciplinaire bijeenkomst te organiseren om onconventionele innovatieve ideeën of methoden voor fundamenteel onderzoek te verkennen. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal tienduizend euro.

KNAW Fonds Ecologie 2020

Zeventien jonge onderzoekers kunnen in 2020 ecologisch veldwerk uitvoeren in binnen- of buitenland of onderzoek doen aan een universiteit buiten Nederland met een bijdrage uit het KNAW Fonds Ecologie. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal negenduizend euro.

KNAW Fonds Staatsman Thorbecke 2019

Het Programma Fonds Staatsman Thorbecke is door de KNAW ingesteld om onderzoeksprojecten te realiseren die passen binnen de doelstelling van het Fonds Staatsman Thorbecke: onderzoek op het gebied van vakgebieden waarop J.R. Thorbecke zich als politicus en geleerde heeft onderscheiden.

Sara van Dam projectbeurs 2019

Drie jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen werken aan een onderzoeksproject op het gebied van de ontwikkeling van kinderen in Nederland en/of Israël met een Sara van Dam projectbeurs. Zij voeren het project uit in samenwerking met onderzoekers aan instituten in Israël.

Gonda Fonds 2019

De Stichting J. Gonda Fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek naar het Sanskriet, andere klassieke Indische talen, Indische letterkunde en cultuurgeschiedenis.

 

 

KNAW Van der Gaag beurs 2019

Veertien jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen gaan het komende jaar op bezoek bij een onderzoeksinstelling in het buitenland met een KNAW Van der Gaag beurs.

Dobberke Stichting 2019

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. De Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de KNAW.

KNAW Van Leersum beurs 2019

Zeven jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten) kunnen dit jaar met een KNAW Van Leersum beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

KNAW Ter Meulen beurs 2019

Zeventien jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante vakgebieden kunnen het komende jaar met een KNAW Ter Meulen beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

Toekenningen KNAW Ter Meulen beurs 2019 uitgelicht

Martine Aardoom, Fieke Hoff en Niki Rensen gaan het komende jaar met een KNAW Ter Meulen beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject. Met wat voor onderzoek houden zij zich bezig en hoe zal de Ter Meulen beurs hen hierbij helpen?

KNAW Fonds Ecologie 2019

Eenentwintig jonge onderzoekers kunnen in 2019 ecologisch veldwerk uitvoeren in binnen- of buitenland of onderzoek doen aan een universiteit buiten Nederland met een bijdrage uit het KNAW Fonds Ecologie. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal negenduizend euro.

Dobberke Stichting 2018

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. De Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de KNAW.

KNAW Ter Meulen beurs 2018

Zesentwintig jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de kindergeneeskunde en verwante vakgebieden kunnen het komende jaar met een KNAW Ter Meulen beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

KNAW Van Leersum beurs 2018

Negen jonge veelbelovende onderzoekers op het terrein van de neurologie, radiologie en farmacie (inclusief het onderzoek aan medicinale planten) kunnen dit jaar met een KNAW Van Leersum beurs naar het buitenland voor een wetenschappelijk onderzoeksproject.

KNAW Fonds Ecologie 2018

Eenentwintig jonge onderzoekers kunnen in 2018 ecologisch veldwerk uitvoeren in binnen- of buitenland of onderzoek doen aan een universiteit buiten Nederland met een bijdrage uit het KNAW Fonds Ecologie.

KNAW Fonds Staatsman Thorbecke 2018

Het KNAW Fonds Staatsman Thorbecke stelt vijf gevestigde wetenschappers in staat om een postdoc aan te stellen voor een onderzoeksproject dat raakt aan het gedachtegoed van de voormalige staatsman.

Sara van Dam projectbeurs 2017

Zeven jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen werken aan een onderzoeksproject op het gebied van de ontwikkeling van kinderen in Nederland en/of Israël met een Sara van Dam projectbeurs, verstrekt door de KNAW. Zij voeren het project uit in samenwerking met onderzoekers aan instituten in Israël.

KNAW Van der Gaag beurs 2017

Twaalf jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen gaan het komende jaar op bezoek bij een onderzoeksinstelling in het buitenland met een KNAW Van der Gaag beurs.

Dobberke Stichting 2021

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. De Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de KNAW.