Toekenningen

Dobberke Stichting 2019

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. De Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de KNAW.

Het individuele functioneren in sociale netwerken als gevolg van het (gemanipuleerde) vroege leven

Yoran Gerritsma
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES)

 

Wij schaffen apparatuur aan waarmee wij het gedrag binnen sociale netwerken kunnen meten van individuen waarvan wij de vroege levensomstandigheden hebben gemanipuleerd.

The origin of complex social life: evidence for a socio-circadian ground plan?

Philip Kohlmeier
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), Rijksuniversiteit Groningen

 

Division of labor in eusocial hymenoptera, e.g. ants, is an impressive example of behavioral plasticity but how it evolved from a solitary ancestor is unclear. Using RNAseq, I will test whether circadian egg-laying rythms in Drosophila melanogaster represent the evolutionary root of eusociality.

Linking Arctic breeding and tropical wintering grounds to understand population decline in a migratory shorebird, the Grey Plover

Thomas Lameris
NIOZ

 

Overwinterende zilverplevieren in West-Afrika nemen sterk in aantal af. Deze studie draagt bij aan kennis en bescherming van deze soort door de hypothese te testen of de in Afrika overwinterende vogels overwegend mannen zijn uit het noordelijk deel van het broedgebied.

Do socially reared young adapt better to a changing enivironment? Behavioural and epigenetics effects of the early social environment on offspring in the communally

Long Ma
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), Rijksuniversiteit Groningen

 

In group-living and -reproductive species, the early social environment can have a long-term influence on offspring phenotypes.The aim of this project is to understand the underlying influence of th communal rearing on offspring phenotypes, potentially via epigenetic processes in a socially burying beetle.

Affective correlates of cooperation, the warm glow?

Jorg Massen
Universiteit Utrecht

 

Theoretische verklaringen voor de evolutie van samenwerking suggereren een rol voor emoties, maar empirische data hiervoor ontbreken tot op heden. Door niet alleen naar gedrag en cognitie te kijken, maar middels een warmtebeeld camera ook naar temperatuursveranderingen in de gezichten van samenwerkende apen te kijken, hoop ik een inzicht te krijgen hoe emoties een rol spelen in samenwerking.

Running alone or together. Designing a cage system to study the impact of social housing conditions on mouse running behavior and brain function

Joram Mul
Swammerdam Institute

 

Social deprivation induces neurochemical and behavioral deficits in rodents, yet rodents are commonly housed individually to adequately monitor individual running wheel behavior and assess the effects of exercise training on brain function. The main aim of this proposal is to develop a mouse cage system that can socially house multiple mice with access to multiple running wheels, while retaining the capability to monitor individual running wheel behavior.

Characterizing personality differences in three-spined sticklebacks in a semi-natural environment

Aparajitha Ramesh
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), Rijksuniversiteit Groningen

 

In many organisms, individuals differ systematically and consistently in their behavioural tendencies; these differences in ‘personality’ have huge evolutionary and ecological implications. The project will allow me to monitor individual fish (three-spined sticklebacks) over extended periods of time, thereby providing unprecedented insights into the emergence of personality differences in a semi-natural environment.

Het bepalen van partnervoorkeuren van orang-oetans via eye tracking

Tom Roth
Universiteit Leiden

 

Net als mensen hebben orang-oetans partnervoorkeuren, maar we weten nog niet goed wat ze aantrekkelijk vinden. In mijn onderzoek kijk ik welke uiterlijke kenmerken de aandacht van orang-oetans trekken. Deze kennis kan toegepast worden binnen het Europese fokprogramma.

Consequences of calling site choice for mate attraction

Matias Sandoval
Vrije Universiteit Amsterdam

 

Animals use different display sites to emit acoustic signals, and some of these sites may have favorable properties for signal production and transmission. In the present project I aim to evaluate whether frogs actively choose favorable calling substrates, and what are the reproductive consequences of these choices.

Sociaal gedrag als onderdeel van coping styles in zebravis

Christian Tudorache
Universiteit Leiden

 

In dit project richten we ons op sociale interactie als onderdeel van coping styles (dierpersoonlijkheden) bij zebravissen. We willen onderzoeken of stress sociale interacties bij larven veranderd en of het hormoon oxytocine deze interacties verder beïnvloedt.

Landing behviour of bumblebees on moving flowers, depending on light intensity

Lana de Vries
Wageningen University & Research

 

Forraging bumblebees need to land on moving flowers in a wide variety of light intensities, depending on the time of day. When light intensity decreases, the vision of bumblebees becomes slower. We study how well bumblebees can land on moving flowers in various light intensities.