Toekenningen

Sara van Dam projectbeurs 2017

Zeven jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen werken aan een onderzoeksproject op het gebied van de ontwikkeling van kinderen in Nederland en/of Israël met een Sara van Dam projectbeurs, verstrekt door de KNAW. Zij voeren het project uit in samenwerking met onderzoekers aan instituten in Israël.

In totaal ontving de KNAW in 2017 eenentwintig aanvragen voor een Sara van Dam projectbeurs, waarvan de beoordelingscommissie er uiteindelijk zeven heeft toegekend. Sara van Dam projectbeurzen bedragen tussen de € 20.000 en € 100.000, voor een onderzoeksproject van maximaal twee jaar.

Cognitieve neuro-ontwikkeling bij kinderen van de Israëlische bedoeïenengemeenschap

Christian Bouwkamp
Erasmus Medisch Centrum

 

Kinderen uit huwelijken waarbij de ouders bloedverwanten zijn, hebben een hogere kans op ziekte en overlijden. In samenwerking met de Ben-Gurion Universiteit onderzoekt Christian Bouwkamp bij de Negev Bedoeïene-gemeenschap wat de invloed is van genetisch verwantschap van ouders op het cognitief en sociaal functioneren van hun kinderen. Wanneer bevestigd wordt dat de ontwikkeling wordt aangedaan, is de volgende stap onderzoeken of een genetisch counselingsprogramma voor families ervoor kan zorgen dat de ontwikkeling van Negev Bedoeïene-kinderen verbetert.

Christian Bouwkamp is postdoctoraal onderzoeker neurobiologische psychiatrie aan het Erasmus Universiteit Medisch Centrum in Rotterdam.

Jij springt, ik spring? Sociale invloed op het risicogedrag bij adolescenten met ADHD

Anna van Duijvenvoorde
Universiteit Leiden

 

In dit project wordt onderzocht of de sociale omgeving van invloed is op risicogedrag van jongeren met ADHD. Zowel in Israël als in Nederland wordt een groep jongeren met ADHD gevolgd, waarbij in Israël de veranderende invloed van ouders op risicogedrag en in Nederland de veranderende invloed van leeftijdgenoten op risicogedrag centraal staat. Met steun van de Sara van Dam toekenning kunnen beide gedragsbeïnvloedingspatronen door middel van een breinmodel worden getoetst.

Anna van Duijvenvoorde werkt als universitair docent bij het Instituut Psychologie, Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van de Universiteit Leiden 

Internationaal onderzoek naar de ontwikkeling van zelfbeheersing bij peuters

Hanna Mulder
Universiteit Utrecht

 

Om zichzelf te kunnen beheersen, gebruiken sommige kinderen al op jonge leeftijd effectieve strategieën. In deze studie onderzoekt Hanna Mulder hoe zowel in Nederland als in Israël peuters met een normale ontwikkeling en peuters met een biologisch risico, bijvoorbeeld door vroeggeboorte, dit soort strategieën aanleren.

Hanna Mulder is werkzaam als universitair docent binnen het departement Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht          

Mishandelde kinderen beschermen tegen suggestieve druk

Henry Otgaar
Universiteit Maastricht

 

Kinderen die een ernstig trauma hebben meegemaakt, zoals seksueel misbruik, worden dikwijls bevraagd op hun ervaringen. Hierbij worden soms suggestieve bevragingsmethoden toegepast, waardoor geheugenfouten kunnen ontstaan. In dit project wordt onderzocht of de kans op geheugenfouten vermindert wanneer kinderen geïnterviewd worden aan de hand van een empirisch gevalideerd interviewprotocol. 

Henry Otgaar is werkzaam als universitair hoofddocent bij de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht.

De rol van empathie en angst bij het maken van fouten. Vergelijkingsonderzoek naar jongeren die opgroeien in een stressvolle vs. een niet-stressvolle omgeving

Sandy Overgaauw
Universiteit Leiden

 

Wat gebeurt er in de hersenen wanneer jongeren fouten maken die gevolgen hebben voor hun leeftijdgenoten? In dit onderzoek vergelijkt Sandy Overgaauw Nederlandse jongeren met leeftijdsgenoten in Israël die opgroeien in een stressvolle omgeving. Hierbij kijkt ze specifiek naar de invloed van angst en de protectieve rol van empathie. 

Sandy Overgaauw is onderzoeker in de klinische psychologie bij het Instituut Psychologie van de  Universiteit Leiden.

Ontwikkelen van empathie ten behoeve van eerlijkheid: een gedragsethische benadering

Shaul Shalvi
Universiteit van Amsterdam

 

Door middel van methoden uit de gedragseconomie bestudeert Shaul Shalvi hoe ‘eerlijkheid’ zich ontwikkelt bij kinderen tot aan de adolescentie. Hij onderzoekt in hoeverre kinderen gevoelig zijn voor de schade die anderen aan hun leugens ondervinden en of de ontwikkeling van empathie hen eerlijker maakt.

Shaul Shalvi is werkzaam als universitair hoofddocent bij het CREED (Center for Research in Experimental Economics and political Decision-making), Universiteit van Amsterdam.

Herstellen van de normale ontwikkeling bij Israëlische kinderen na blootstelling aan trauma

Maartje Vroling
AMARUM

 

Veel kinderen in Israël zijn blootgesteld aan trauma’s. Op jonge leeftijd traumatische gebeurtenissen meemaken, voorspelt de ontwikkeling van psychische klachten die zowel in de kindertijd als op latere leeftijd kunnen optreden. Maartje Vroling onderzoekt of de kans op een verstoorde ontwikkeling kan worden teruggedrongen door vroegtijdige behandeling van deze trauma’s. 

Maartje Vroling werkt als senior onderzoeker bij AMARUM in Zuthpen (expertisecentrum eetstoornissen).