Christiaan Vinkers

Titels Dr. mr.
Voorletters C.H.
Hoofdfunctie Psychiater en onderzoeker Amsterdam UMC (locatie VUmc)
Vakgebieden Psychiatrie, medische psychologie
  Epidemiologie en medische statistiek
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afdeling Psychiatrie/GGZ inGeest Onderzoek & Innovatie
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam
tel.  020 788 4666
c.vinkers@vumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties