Pieter Bruijnincx

Titels Prof. dr.
Voorletters P.C.A.
Hoofdfunctie Full Professor UU
Vakgebieden Katalyse
  Biobased economy
  Anorganische chemie
  Organische chemie
Leeropdracht Duurzame chemie en katalyse
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen
Debye Instituut voor Nanomateriaalkunde, Departement Scheikunde, Anorganische Chemie & Katalysegroep
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  06 2273 6354
p.c.a.bruijnincx@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties