Jeroen de Ridder

Titels Dr. ir.
Voorletters G.J.
Hoofdfunctie Universitair docent VU
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Epistemologie, wetenschapsfilosofie, godsdienstfilosofie
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen
Afdeling Filosofie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 4161
g.j.de.ridder@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties