Erin Wilson

Titels Dr.
Voorletters E.
Hoofdfunctie Directeur Centre for Religion, Conflict and the Public Domain
Vakgebieden Politicologie
  Ontwikkelingsstudies
  Godgeleerdheid en religiewetenschappen
  Migratie, etnische relaties en multiculturaliteit
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Centre for Religion, Conflict and the Public Domain
Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
tel.  050 363 4583
e.k.wilson@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties