Ronald Cramer

Titels Prof. dr.
Voorletters R.J.F.
Hoofdfunctie Groepsleider Cryptology CWI, Hoogleraar UL
Vakgebieden Algebra, groepentheorie
  Theoretische informatica
  Logica, verzamelingenen, getallenleer
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Centrum voor Wiskunde en Informatica, Cryptology Group
Science Park 123
Postbus 94079
1090 GB Amsterdam
tel.  020 592 4166
cramer@cwi.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties