Suzanne Hulscher

Titels Prof. dr.
Voorletters S.J.M.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UT
Vakgebieden Hydrosfeerwetenschappen
  Civiele techniek
  Bouwkunde, civiele techniek
  Waterbouwkunde
Leeropdracht Waterbeheer en watersystemen
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Twente, Faculteit Construerende Technische Wetenschappen
Civiele techniek, Afdeling Waterbeheer
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 4256
s.j.m.h.hulscher@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties