Niels Schiller

Titels Prof. dr.
Voorletters N.O.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Psychologie
Leeropdracht Psycho- en neurolinguïstiek
Verbonden aan Universiteit Leiden
Faculteit der Geesteswetenschappen
P.N. van Eyckhof 3
2311 BV Leiden
tel.  071 527 4171
n.o.schiller@hum.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties