Jetse Stoorvogel

Titels Dr. ir.
Voorletters J.J.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent WUR / interim-hoofd
Vakgebieden Geodesie, fysische geografie
  Ecologie
  Bodem
Leeropdracht Landdynamiek
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Wageningen Universiteit & Researchcentrum
Leerstoelgroep Landdynamiek
Postbus 47
6700 AA Wageningen
tel.  0317 484 043
jetse.stoorvogel@wur.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties