Miranda van Turennout

Titels Dr. mr.
Voorletters M.
Hoofdfunctie Wetenschappelijk onderzoekster Wetenschappelijk Bureau Openbaar Ministerie
Vakgebieden Pedagogiek
  Pedagogiek
Onderzoek/publicaties