Juliette Walma van der Molen

Titels Prof. dr.
Voorletters J.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UT/directeur Center for Science Education and Talent Development
Leeropdracht Science Education and Talent Development
Lid van Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Twente, Faculteit Behavioral and Management Sciences
Instituut voor de Lerarenopleiding (ELAN) en Science Education and Talent Development (SETD)
Postbus 217
7500 AE Enschede
tel.  053 489 3560
j.h.walmavandermolen@utwente.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties