Bart Lambrecht

Titels Prof. dr.
Voorletters B.N.M.
Hoofdfunctie VIB Group Leader
Vakgebieden Inwendige geneeskunde
  Immunologie, serologie
Leeropdracht Immunopathologie van de long
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan VIB Inflammation Research Center
UGent-VIB Research Building
FSVM Technologiepark 927
9052 Gent
België
tel.  +32 9 331 36 07/01
bart.lambrecht@ugent.be
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties