Nynke Dekker

Titels Prof. dr.
Voorletters N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar TUD
Vakgebieden Atoomfysica en molecuulfysica
  Biofysica, klinische fysica
  Nanotechnologie
  Biochemie
  Microbiologie
  Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Leeropdracht Biofysica
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Kavli Institute of Nanoscience, Afdeling Bionanoscience
Lorentzweg 1
2628 CJ Delft
tel.  015 278 3219
n.h.dekker@tudelft.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties