Joost Reek

Titels Prof. dr.
Voorletters J.N.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar UvA
Vakgebieden Anorganische chemie
  Katalyse
  Organische chemie
  Fysische chemie
Leeropdracht Supermoleculaire katalyse
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam, FNWI
Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences
Science Park 904
1098 XH Amsterdam
tel.  020 525 6437
j.n.h.reek@uva.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties