Mirjam Ernestus

Titels Prof. dr.
Voorletters M.T.C.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU
Vakgebieden Taal- en literatuurwetenschappen
  Psychologie
Leeropdracht Psycholinguïstiek
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren
Centre for Language Studies, Afdeling Taalwetenschap
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
tel.  024 362 0213
m.ernestus@let.ru.nl
Onderzoek/publicaties