Maarten Kleinhans

Titels Prof. dr.
Voorletters M.G.
Hoofdfunctie Hoogleraar UU
Vakgebieden Fysische geologie
  Aardwetenschappen
  Geodesie, fysische geografie
Leeropdracht Sedimenttransport en morfodynamica van rivieren en kusten
Lid van Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
Departement Fysische Geografie
Postbus 80115
3508 TC Utrecht
tel.  030 253 2405
m.g.kleinhans@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties