Praten over je loopbaan

Binnen de KNAW worden tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek naast afspraken over resultaten en leren in je huidige werk, voortaan duidelijke afspraken gemaakt over wat er nodig is voor je loopbaanontwikkeling op de lange termijn.

Het gaat dan over vragen als: welke nieuwe werkwijzen, middelen of verantwoordelijkheden heb ik nodig om kwaliteit te leveren, uitgedaagd te blijven, te leren en mijn eigen loopbaan vorm te geven?

Leidinggevenden en medewerkers worden getraind in de gespreksvaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Andere gesprekspartners met wie je over je loopbaan kunt praten

Je kunt ook met iemand anders dan je eigen leidinggevende over je loopbaanontwikkeling praten: een andere leidinggevende, je P&O-adviseur, de adviseur duurzame loopbaanontwikkeling (contactinformatie) of de coördinator Loopbaancentrum (contactinformatie). Via het Loopbaancentrum KNAW is het bovendien mogelijk om, in afstemming met je leidinggevende, een training of (loopbaan)coaching-traject aan te vragen waarin er met je wordt nagedacht over jouw loopbaan op de lange termijn.

Loopbaanadvies of loopbaangesprek

Een loopbaanadvies helpt je een scherper beeld te krijgen van je mogelijkheden of om een volgende stap in je loopbaan te zetten. Maar je kunt een loopbaanadvies ook gebruiken als basis van een individueel begeleidingstraject, bijvoorbeeld als voorbereiding op je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Neem voor meer informatie contact op met het Loopbaancentrum KNAW.

Coaching

Soms vraagt je werk om nieuwe competenties; je krijgt bijvoorbeeld een nieuwe taak of je merkt dat je gedrag niet de gewenste resultaten oplevert. Een coach vergroot - als onafhankelijk sparringpartner - je inzicht, vaardigheden en oplossingsmogelijkheden. Coaching is een individueel leerproces, gericht op het realiseren van bepaalde doelen. Je krijgt daardoor meer inzicht in je eigen gedrag en de effecten daarvan. Ook ben je alerter op je werkomgeving en je rol daarin. Daardoor bepaal je beter je koers, maak je (strategische) keuzes en handel je doelbewuster. Denk bijvoorbeeld aan:

  • omgaan met verstoorde (werk)verhoudingen of stress
  • een project of overleg leiden
  • een lastige beslissing nemen
  • het hanteren van onduidelijkheden in rollen en bevoegdheden
  • timemanagement
  • verschillende aspecten van leiding geven.

Neem voor meer informatie contact op met het Loopbaancentrum KNAW.

Arbeidsvoorwaardengelden

Het Lokaal Overleg (vertegenwoordigers van vakbonden en werkgever) vindt duurzame loopbaanontwikkeling een belangrijk onderwerp voor de besteding van de arbeidsvoorwaardengelden. Daarom worden trainingen, cursussen en coaching in het kader van je duurzame loopbaanontwikkeling vanuit deze arbeidsvoorwaardengelden gefinancierd. Medewerkers met een aanstelling bij de KNAW kunnen via het elektronische aanvraagformulier bij Loopbaancentrum KNAW een aanvraag doen voor een training/cursus/activiteit die vanuit de arbeidsvoorwaardengelden wordt gefinancierd. Vervolgens zal er contact met je worden opgenomen.