Agenda KNAW-coronareeks

Epidemiologie van infectieziekten en de Covid-19-pandemie

11 maart 2021 van 19:00 tot 20:30 uur

De hele wereld is in de greep van de Covid-19-pandemie. Regelmatig worden in het maatschappelijk debat epidemiologische begrippen gehanteerd, zoals 'reproductiegetal' ('R-getal'), 'superspreader-events' en 'kritische vaccinatiegraad'. Maar wat houden deze begrippen in? Wat is de rol van epidemiologie en wiskundige modellering in het Covid-19-tijdperk? Waarom zijn sommige landen er wél in geslaagd de epidemie te voorkomen en andere niet?

Tweedeling in de samenleving?

7 december 2021 van 19:00 tot 20:15 uur
Via Zoom, livestream via KNAW YouTube-kanaal

De maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie roepen heftige reacties op in de samenleving. Ze leiden niet alleen tot verhitte debatten thuis en in de media, maar ook tot gewelddadige onlusten. Deze uitingen van onvrede zijn eerder uitgelegd als aanwijzingen voor een al veel langer groeiende kloof in de samenleving. Even goed zou verondersteld kunnen worden dat het buitengewone reacties zijn op buitengewone omstandigheden die voorvloeien uit de coronacrisis. Er zijn ook stemmen die beweren dat de regering deze reacties over zichzelf heeft afgeroepen door steeds opnieuw het einde van de pandemie aan te kondigen. Drie sprekers laten vanuit hun verschillende deskundigheden licht schijnen op deze ingewikkelde en zeer actuele vragen.

Het nieuwe coronavirus - De opkomst en bestrijding van een tweede golf?

22 oktober 2020 van 19:00 tot 20:15 uur
Via Zoom, livestream via KNAW YouTube-kanaal

Het aantal besmettingen met Covid-19 loopt weer gestaag op. Updates over de ontwikkelingen van het onderzoek en wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten, blijven relevant. De vier sprekers zullen deze avond dan ook ingaan op de cruciale rol die wetenschap speelt sinds de uitbraak van het SARS-coronavirus type 2.

Innovatie versneld door coronacrisis

15 april 2021 van 19:00 tot 20:30 uur

De medisch-technische onderzoekers van vanavond laten zien hoe de coronacrisis ontwikkelingen binnen hun vakgebied beïnvloedt. En hoe de pandemie op onverwachte onderzoeksvelden een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen.

Wervelende wetenschap

13 december 2021 van 10:00 tot 11:30 uur
Online, via Zoom

Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

De impact van COVID-19 op onderzoekers

2 december 2021 van 14:00 tot 15:30 uur
Online, via Zoom

De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor onderzoekers in Nederland varieerden sterk, afhankelijk van discipline, carrièrefase en persoonlijke omstandigheden. Wat zijn de grootste positieve en negatieve effecten op onderzoekers geweest?

Hoe ver mag de overheid gaan? Overheidsingrijpen in crisistijd

18 maart 2021 van 19:00 tot 20:15 uur
Online, via Zoom

De lockdown en alle maatregelen in de coronapandemie roepen meer en meer de vraag op hoe ver de overheid mag ingrijpen in ons dagelijks leven. Welke grondrechten zijn in het geding? Is meer politieke bescheidenheid wenselijk? En aan wat voor soort ethische kwesties raakt het overheidsbeleid? Relevante vragen, ongeacht de uitslag van de verkiezingen. In dit webinar laten een jurist, een bestuurskundige en een filosoof hun licht schijnen over de dilemma’s waarmee overheid en samenleving geconfronteerd worden.

‘Er hangt iets in de lucht’ | Één jaar coronapandemie.

25 maart 2021 van 16:00 tot 18:20 uur
Online, via Zoom

Ruim een jaar geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Wat heeft de wetenschap in de tussentijd geleerd over het overdragen van virussen via druppeltjes en aerosolen? In dit webinar bespreken zeven experts de successen, de mislukkingen en de toekomst van de wetenschap achter de verspreiding van infectieziekten via de lucht.

Waarom we ons (niet) aan de regels houden

23 februari 2021 van 19:10 tot 20:30 uur
Online

In dit webinar belichten deskundigen de gespannen relatie tussen de communicatie over wet- en regelgeving en de naleving ervan.

Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron

20 december 2021 van 19:00 tot 20:30 uur
Via Zoom, livestream via KNAW YouTube-kanaal

Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben epidemiologische analyses en wiskundige modellen een belangrijke rol gespeeld bij het voorspellen van pandemiescenario's en het effect van interventiemogelijkheden om het coronabeleid te sturen. Naar aanleiding van de recente besmettingsgolf in heel Europa worden nieuwe maatregelen besproken, zoals boostervaccins, vaccinatie van kinderen en beperkingen voor specifieke groepen via coronatoegangsbewijzen (1/2/3G-beleid en combinaties daarvan). In dit webinar bespreken we welke factoren cruciaal zijn voor modellering en kijken we samen met deskundigen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Israël vanuit een internationaal perspectief naar de interventiemogelijkheden.

Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie

7 januari 2021 van 19:00 tot 20:30 uur

Verkiezingen in coronatijd. ‘Typisch Nederlands’ gedrag in crisistijd

15 maart 2021 van 15:30 tot 17:00 uur
Online via Zoom

Hoe reageren politici en burgers op de coronacrisis? En hoe moeten we in het licht daarvan de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zien? In dit webinar op 15 maart 2021 gaan we in op wat politici afgelopen jaar typisch Nederlandse reacties noemden. Hoe typisch waren de reacties van burgers eigenlijk? En reageerden niet juist politici met herkenbare bestuurlijke reflexen?

Wetenschap en digitale technologie

18 januari 2022 van 15:00 tot 16:30 uur
Online, via Zoom

Digitale technologieën hebben tijdens de pandemie veel goeds gebracht dat we ook in het onderzoek en onderwijs niet meer zouden willen missen. Maar digitalisering brengt ook risico’s met zich mee voor veiligheid, en academische waarden - denk aan toezicht bij tentamens.

Leren tijdens corona: de effecten van de lockdown op het basis- en voortgezet onderwijs

23 juni 2021 van 19:00 tot 20:30 uur
Online, via Zoom

Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. En vertraging door gemiste lessen. Moeten we ons zorgen maken? In dit webinar kijken wetenschappers met verschillende achtergronden naar deze en gerelateerde vragen.

Economische doorstart of nieuw begin?

29 april 2021 van 19:00 tot 20:15 uur
Online via Zoom

Donderdag 29 april, een webinar over de economische doorstart na de coronacrisis

Expert meeting gecontroleerde humane infectiestudies

18 mei 2021 van 17:00 tot 19:00 uur
Online, via Zoom

Binnen Nederland is veel expertise aanwezig op het gebied van gecontroleerde humane infectiestudies (controlled human infection models – CHIM). Ook rondom COVID-19 zijn nog veel vragen die mede met een CHIM efficiënt kunnen worden onderzocht. Er is echter veel maatschappelijke discussie rondom dergelijke studies en veiligheidsaspecten ervan. Tijdens dit webinar wordt vanuit verschillende invalshoeken de mogelijke voordelen, beperkingen en risico’s van een CHIM voor COVID-19 belicht. Hiermee brengen de sprekers de nodige nuance aan binnen het debat en leggen een basis voor een standpunt op dit thema.

Het nieuwe coronavirus - Van acute dreiging naar langdurige leefstijlverandering

19 mei 2020 van 19:00 tot 20:15 uur
Video-omgeving Zoom

Vier sprekers over de verspreiding en bestrijding van het coronavirus. 19 mei vanaf 19.00 uur. Live via YouTube.

Leven met Covid-19: Hoe ziet de toekomst eruit?

22 juni 2022 van 19:00 tot 21:00 uur
Online, via Zoom

Na twee jaar corona is het nog onduidelijk hoe de toekomst met het virus eruit zal zien. We hebben te maken met de omikronvariant(en), zijn de sociale beperkingen beu en verkeren in verwarring over hoe goed en hoe lang vaccins nu eigenlijk beschermen. Hoe gaan we om met deze onzekere toekomst?

Coronavaccins en trombose. Risico’s in perspectief

27 mei 2021 van 19:00 tot 20:45 uur
Online via Zoom

Wiskunde in tijden van corona: netwerkmodellen en de verspreiding van infectieziekten

19 april 2021 van 19:00 tot 20:30 uur
Online, via Zoom

Sociale netwerken kunnen leiden tot snelle verspreiding van infectieziekten. Met behulp van epidemiologische modellen kan niet alleen de verspreiding binnen deze netwerken, maar ook het effect van de bestrijding in kaart gebracht worden. Zo kan worden onderzocht wat het effect is van testen en contactonderzoek en hoe een ziekte zich zonder interventie binnen een netwerk kan verspreiden. Drie experts bespreken tijdens dit webinar de wiskundige methoden die hieraan ten grondslag liggen en die ook buiten de huidige pandemie kunnen worden ingezet.