Terugkijken coronawebinars

Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron - 20 december 2021

Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben epidemiologische analyses en wiskundige modellen een belangrijke rol gespeeld bij het voorspellen van pandemiescenario's en het effect van interventiemogelijkheden om het coronabeleid te sturen. Naar aanleiding van de recente besmettingsgolf in heel Europa worden nieuwe maatregelen besproken, zoals boostervaccins, vaccinatie van kinderen en beperkingen voor specifieke groepen via coronatoegangsbewijzen (1/2/3G-beleid en combinaties daarvan).

Tweedeling in de samenleving? - 7 december 2021

De impact van COVID-19 op onderzoekers - 2 december 2021

Leren tijdens corona: de effecten van de lockdown op het basis- en voortgezet onderwijs - 23 juni 2021

Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. Ook hebben leerlingen vertraging opgelopen door gemiste lessen. Moeten we ons zorgen maken? In dit webinar kijken wetenschappers met verschillende achtergronden naar deze en gerelateerde vragen.

Akademiemiddag - 31 mei 2021

Op 31 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW plaats. Jaarrede door Akademiepresident Ineke Sluiter, de Akademielezing door Marion Koopmans, de uitreiking van de Akademiepenning aan Jaap van Dissel, en een paneldiscussie over de rol van de wetenschap bij de aanpak van pandemieën en andere rampen.

Coronavaccins en trombose - 27 mei 2021

Het Nederlandse vaccinatieprogramma is vol op stoom, maar er zijn ook tegenslagen. Na vaccinatie met de zogenoemde ‘adenovirus-vaccins’ van AstraZeneca en Janssen treedt in zeldzame gevallen trombotische trombocytopenie op. Bij deze even ernstige als zeldzame bijwerking kan trombose in de veneuze sinussen van de hersenen optreden.

Economische doorstart of nieuw begin? - 29 april 2021

Drie economen over de economische gevolgen van de coronacrises en implicaties voor beleid.

Wiskunde in tijden van corona: netwerkmodellen en de verspreiding van infectieziekten - 19 april 2021

Sociale netwerken kunnen leiden tot snelle verspreiding van infectieziekten. Met behulp van epidemiologische modellen kan niet alleen de verspreiding binnen deze netwerken, maar ook het effect van de bestrijding in kaart gebracht worden. Zo kan worden onderzocht wat het effect is van testen en contactonderzoek en hoe een ziekte zich zonder interventie binnen een netwerk kan verspreiden. Drie experts bespreken tijdens dit webinar de wiskundige methoden die hieraan ten grondslag liggen en die ook buiten de huidige pandemie kunnen worden ingezet.

Innovatie versneld door coronacrisis - 15 april 2021

Het medisch-technisch wetenschappelijk onderzoek is mede door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. De ontwikkeling van sneltesten en nieuwe beademingsapparatuur zijn daar voorbeelden van. De medisch-technische onderzoekers die spreken tijdens dit webinar laten zien hoe de coronacrisis ontwikkelingen binnen hun vakgebied beïnvloedt.

‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie - 25 maart 2021

Ruim een jaar geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Wat heeft de wetenschap in de tussentijd geleerd over het overdragen van virussen via druppeltjes en aerosolen? In dit webinar bespreken zeven experts de successen, de mislukkingen en de toekomst van de wetenschap achter de verspreiding van infectieziekten via de lucht.

Hoe ver mag de overheid gaan? Overheidsingrijpen in crisistijd - 18 maart 2021

De lockdown en alle maatregelen in de coronapandemie roepen meer en meer de vraag op hoe ver de overheid mag ingrijpen in ons dagelijks leven. Welke grondrechten zijn in het geding? Is meer politieke bescheidenheid wenselijk? En aan wat voor soort ethische kwesties raakt het overheidsbeleid? Relevante vragen, ongeacht de uitslag van de verkiezingen. In dit webinar laten een jurist, een bestuurskundige en een filosoof hun licht schijnen over de dilemma’s waarmee overheid en samenleving geconfronteerd worden.

Verkiezingen in coronatijd. ‘Typisch Nederlands’ gedrag in crisistijd - 15 maart 2021

Epidemiologie van infectieziekten en de Covid-19-pandemie - 11 maart 2021

De hele wereld is in de greep van de Covid-19-pandemie. Regelmatig worden in het maatschappelijk debat epidemiologische begrippen gehanteerd, zoals 'reproductiegetal' ('R-getal'), 'superspreader-events' en 'kritische vaccinatiegraad'. Maar wat houden deze begrippen in?

Waarom we ons (niet) aan de regels houden - 23 februari 2021

De naleving van regels was zelden zo het middelpunt van nationale discussie. Wat weten we uit onderzoek over naleving van gedragsrichtlijnen, al dan niet opgelegd door de overheid? In het webinar 'Waarom we ons (niet) aan de regels houden' op 23 februari belichtten deskundigen de gespannen relatie tussen de communicatie over wet- en regelgeving en de naleving ervan.

Onrust op straat | Een avondklok met onverwachte gevolgen - 4 februari 2021

Het instellen van de avondklok leidde tot demonstraties en rellen in diverse gemeenten. De beelden van het ‘on-Nederlandse’ geweld waren internationaal nieuws. In dit webinar belichten deskundigen op basis van eigen onderzoek de achtergronden van deze gebeurtenissen. Waren deze wel zo uniek als gesuggereerd werd? Zijn er te veel beperkingen opgelegd aan jongeren? En welke andere problemen spelen er in de wijken waaruit de meeste plegers afkomstig zijn?

Draagvlak voor vaccinatie - 19 januari 2021

Nu Nederland start met vaccineren is de vraag naar het draagvlak daarvoor in de samenleving urgent. Wat maakt dat iemand zich laat vaccineren?

Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie - 7 januari 2021

Het onderzoek naar het nieuwe coronavirus vindt plaats onder hoge publieke en politieke druk. Maar hoe betrouwbaar is deze 'fast science'? En waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek?

Onstuimig onderzoek: metaperspectieven op coronawetenschap - 14 december 2020

Het onderzoek naar het nieuwe coronavirus vindt plaats onder hoge publieke en politieke druk. Maar hoe betrouwbaar is deze 'fast science'? En waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek?

Het nieuwe coronavirus - De opkomst en bestrijding van een tweede golf? - 22 oktober 2020

De vier sprekers gingen op 22 oktober 2020 in op de cruciale rol die wetenschap speelt sinds de uitbraak van het SARS-coronavirus type 2. Waar komt dit virus vandaan? Hoe en waar wordt het virus overgedragen? En welke maatregelen kunnen we nemen om verspreiding in te dammen?

De gevolgen van Covid-19 voor SSH-onderzoek: Wat verandert er en wat blijft? - 10 september 2020

Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona - 4 september 2020

Covid-19 en grondrechten - 7 juli 2020

Verbonden tegen Covid-19 - Hoe netwerken pandemieën verspreiden en bestrijden - 30 juni 2020

Kwaliteit in leven in coronatijden - 16 juni 2020

Corona: van druppeltjes tot pandemie - 4 juni 2020

Webinars basisinkomen - 2, 4, 8 en 11 juni 2020

Het nieuwe coronavirus - 19 mei 2020

Videoregistratie bijeenkomst Het nieuwe coronavirus op 21 februari 2020

26-02-2020

Op vrijdag 21 februari 2020 organiseerde de KNAW een bijeenkomst over het nieuwe coronavirus. Hieronder vindt u vier videoregistraties van de presentaties. Hoewel de actuele cijfers enkele dagen na de bijeenkomst alweer gewijzigd zijn, blijven de denkwijze, methodes en uitleg over deze uitbraak actueel.