Toepassing vaccins

Op deze pagina treft u de vragen aan over de vaccinatie en het coronavirus in de rubriek 'Toepassing vaccins'.

Vraag 83

Biotech en Moderna leveren een mRNA-vaccin. Waarom is de houdbaarheid / bewaartemperatuur van deze vaccins zo verschillend? Is de stabiliteit van het mRNA de beperkende factor?

BioNTech/Pfizer heeft een hogere bewaartemperatuur nog niet getest, maar zal dat wel gaan doen. Daarom houdt de fabrikant voorlopig vast aan -70 graden Celsius.

Vraag 84

Waarom lijken sommige vaccins beter geschikt voor bepaalde doelgroepen?

De indruk bestaat dat de mRNA-vaccins iets beter werken dan de adenovirusvaccins. Daarom zouden vooral ouderen beter gevaccineerd kunnen worden met de RNA-vaccins

Vraag 85

Hoe moet gekeken worden naar het feit dat producenten inmiddels aangeboden hebben om testpersonen voor een vaccin met een placebo alsnog het desbetreffende vaccin te willen aanbieden? Heeft dit geen invloed op de kennis die opgebouwd kan worden over langetermijneffecten van een vaccin en wordt daarmee de inschatting van de veiligheid van dat vaccin niet ongunstig beinvloed?

Dat zou methodologisch inderdaad een probleem kunnen zijn, maar dat moet afgewogen tegen het ethische probleem dat je bij aangetoonde effectiviteit bij de helft van de deelnemers nog zou doorgaan met het geven van een placebo (en het dus niet bieden van bescherming). Hier zou een toetsing kunnen plaatsvinden door de datamonitoringcommissie met ethische consultatie. Men zou ook informed consent kunnen vragen voor voorgezette deelname aan de (geblindeerde) trial, ook nadat een tussenanalyse al effectiviteit heeft aangetoond. Daarnaast zal na introductie van een vaccin op de markt altijd grootschalig langetermijn observationeel follow-up onderzoek nodig zijn.

Vraag 86

Is het een voordeel dat er met 2 (of meer) verschillend ontwikkelde vaccins gevaccineerd wordt?

Het is natuurlijk een praktisch voordeel dat de beschikbaarheid van vaccins van meerdere producenten het totaal aantal per dag  te vaccineren mensen vergroot. Een ander voordeel is dat de eigenschappen van verschillende vaccins complementair kunnen zijn wat betreft de geschiktheid voor bepaalde doelgroepen. Een goed voorbeeld is dde opslag- en bewaartemperatuur die medebepalend is voor de wijze van toepassing.

Vraag 87

Vormen nieuwe privacyregels (AVG) belemmering voor adequate monitoring bijwerkingen (post marketing) per vaccin type?

Dit moet met inachtneming van de privacyregels mogelijk zijn.

Vraag 88

Zijn er orale adjuvants bekend (voeding) die vaccinatie respons verbeteren?

niet in samenhang met niet-orale vaccins. Het is mogelijk dat op den duur orale vaccins tegen SARS-CoV-2 worden ontwikkeld, maar die zijn nu nog niet beschikbaar.

Vraag 89

Is het echt nodig dat de hele bevolking wordt gevaccineerd? Virus is toch voor meeste mensen niet gevaarlijk en inmiddels zijn er ook effectieve medicijnen (ivermectine bijvoorbeeld)?

Om kudde-immuniteit te bewerkstelligen is een vaccinatiegraad van ongeveer 70% nodig. Om dat te kunnen bereiken zullen ook mensen gevaccineerd moeten worden die niet tot de meest kwetsbare groepen behoren. Daarnaast moet niet vergeten worden dat mensen die niet tot de meest kwetsbare groep behoren ook een kleine kans hebben om ernstig ziek van het virus te worden.
Er is nog geen effectieve medicatie en over ivermectinebij COVID is te weinig bekend.

Vraag 90

Als het vaccin van Janssen & Janssen met DNA hetzelfde eindresultaat heeft als wanneer je met mRNA werkt, wat is dan het voordeel van die extra stap om met het inbrengen van DNA te werken, in plaats van direct mRNA in te brengen? Is dat betere stabiliteit?

Iedere farmaceut heeft zijn eigen platform. Als we 7 miljard vaccinaties moeten uitvoeren, moeten we ze allemaal gebruiken. De vaccins verschillen in kosten, opslag, productieschaal, etc.  Er is onder de vaccins geen winaar op alle vlakken.

Vraag 91

Moeten we ook nog iets zeggen over de prijsstelling van de vaccins  en de winstmarge voor de firma’s, gelet op de grote overheidssteun en gebruik van onderzoek aan universiteiten?

De RNA-vaccins zijn een stuk duurder dan de Janssen- en de Oxford-vaccins. Maar de EU heeft met alle partijen onderhandeld en een veel betere prijs voor de vaccins gekregen dan bijvoorbeeld het VK. Vaccins zijn voor de meeste farmabedrijven geen echte moneymakers, omdat ze relatief goedkoop zijn (wat ook één van de redenen is dat ze er weinig in investeren). Het is waarschijnlijk dat de Janssen en Oxford vaccins voor het minder rijke deel van de planeet de belangrijkste vaccinatie worden, omdat ze een paar euro per patiënt kosten.

Vraag 92

Hoe moet 15 minuten wachttijd georganiseerd worden in huisartsenpraktijk wanneer daar vaccinaties gestart worden? 

Dit is meer een logistiek probleem dan een wetenschappelijk probleem. Praktijken die te weinig ruimte hebben om dit in eigen huis veilig te kunnen organiseren, kunnen samen een aparte, veel grotere ruimte regelen. Zij kunnen ook met de GGD overleggen om dit in onderlinge samenwerking te organiseren. 

Vraag 93

Is het zinvol om bij een beperke beschikbaarheid van vaccins strategisch te kiezen om mensen met een eerder doorgemaakte corona-infectie pas in een later stadium te vaccineren  gezien het dan om een soort van boost-dosis gaat? 

Dit is een goede vraag en zoals u mogelijk gezien hebt is is het de dag na deze webinar ook voorgesteld. Als een eerdere infectie een sterke antilichaamrespons gegeven heeft, dan zou dit inderdaad een goede afweging zijn. Voorwaarde is dan wel dat iedereen eerst een test doet naar de hoeveelheid antilichamen in het bloed voordat een vaccinatie gebeurt. Dit is wel een organisatie, maar mensen kunnen dit natuurlijk aangeven als ze dit al getest hebben (laten doen). 

Vraag 94

Waarom zou een jongere die bij infectie zeer milde symptomen kan krijgen zich moeten laten vaccineren (met eventuele bijwerkingen)?

Er zijn drie hoofdredenen. In de eerste plaats dragen jongeren bij aan de verspreiding van het virus richting (al dan niet oudere) kwetsbaren. Ten tweede kunnen zij bij hoge uitzondering ook zelf ernstig ziek worden. In derde plaats is het van belang dat ook zij bijdragen aan de
groepsimmuniteit en dat zij zelf en anderen hun vrijheden weer terugkrijgen.

Vraag 95

Wat kunnen de gevolgen zijn als slechts een deel van de bevolking zich laat vaccineren  in termen van nieuwe (agressievere?) COVID varianten die dan kunnen ontstaan binnen de niet-gevaccineerde bevolking?

Bij onvoldoende kudde-immuniteit zal het virus zich langer blijven verspreiden, met ook het risico van het ontstaan van meer mutanten die gepaard kunnen gaan met die een hogere besmettingskans of  zelfs ernstiger ziekte met een hogere sterftekans. Daarom is zo het snel mogelijk bereiken van kudde-immuniteit ook zo belangrijk.

Vraag 96

In hoeverre zijn deze nieuwe vaccins hallal en non-GMO?

De RNA-vaccins zijn chemisch gemaakt en dus zowel hallal als non-GMO. De adenovirus-vaccins zijn gemanipuleerde virussen en dus eigenlijk een GMO (en uitgebreid getest om verspreiding in de natuur tegen te gaan). Het vaccin uit China (van Sinovac) is recentelijk hallal verklaard in
Indonesië en we nemen aan dat dat ook voor de vaccins van Janssen/Oxford zal gelden.

Vraag 97

De nu twee geregistreerde mRNA vaccins hebben beiden een effectivitei van meer dan 90%. Een grotere efficiency van een van de in ontwikkeling zijnde vaccins is niet te verwachten. De mRNA-vaccins zijn relatief makkelijk te produceren. Waarom zou je nu niet proberen om bijvoorbeeld het Moderna-vaccin ook door andere producenten in licentie te laten produceren?

Dit is theoretisch mogelijk. De tijd zal leren of het efficienter is de bedrijven zelf de productie te laten verhogen of de vaccins in licentie elders te laten produceren

Vraag 98

Waarom wordt het vaccin niet intradermaal gespoten? Dat zou toch een betere immuunrespons moeten opwekken, aangezien dan de dendritische cellen een belangrijke rol spelen in het overbrengen van het spike-eiwit naar de draining lymfeklier?

Dat zou theoretisch beter moeten zijn. Het is echter niet onderzocht en nu nog niet erg praktisch als je miljoenen mensen moet vaccineren. Intradermaal spuiten is moeilijker te standaardiseren dan intramusculair of subcutaan.

Vraag 99

Waarom volgt de booster na 3 weken? Andere vaccins hebben altijd de booster na minstens een maand. Waarom dit verschil?

Dit interval is betrekkelijk arbitrair. We weten nu dat dit werkt en het voordeel is dat je snel volledig gevaccinaaerd bent. Nadeel is dat je op korte termijn veel vaccin nodig hebt.

Vraag 100

Worden titers ook gecontroleerd? En wat als je zelf al heel mild corona hebt gehad. En de antistoffen nemen af, is er dan nog wel bescherming? Of moet je gevaccineerd worden?

Nee, uitsluitend in het kader van wetenschappelijk onderzoek wordt dit getest. Iedereen wordt geadviseerd zich te vaccineren ongeacht of hij/zij COVID heeft gehad. Of je eerder positief bent geweest of niet.

Vraag 101

Is het dan niet zonde van het schaarse vaccin om het te geven aan mensen die al corona hebben gekregen? Zij zijn dan misschien niet al optimaal beschermd  maar hun risico op een ernstig beloop is al veel kleiner.

Klopt, en dit wordt nu ook overwogen. Probleem is er een van dat we dan eerst 17 miljoen Nederlanders getest moeten worden op antilichamen van het virus. Dan komen de kosten er ook nog eens bij. Maar het is te overwegen om mensen die al een echte infectie meegemaakt hebben eerst niet te vaccineren en na afloop van de campagne nog eens te evalueren of ze nog steeds goede antilichamen hebben. Dit is een politieke keuze.