Diversiteit en inclusie

De KNAW streeft naar diversiteit en inclusie. President José van Dijck noemde haar jaarrede van 2016 niet voor niets De 'we' in wetenschap. De KNAW streeft naar een divers personeelsbestand op het gebied van geslacht, nationaliteit, culturele achtergrond, functiebeperking en leeftijd. 

Daarbij wil de KNAW een inclusief werk- en onderzoeksklimaat scheppen waarin iedereen zich welkom, uitgedaagd en ondersteund voelt.

Het achterliggende idee is dat diversiteit en inclusie leiden tot creativiteit, multidisciplinaire vernieuwing, afgewogen besluitvorming, optimale inzet van ieders kwaliteiten en een sterke verbondenheid.

Meer over ons diversiteitsbeleid bij het aannemen van personeel leest u op onze Werken bij de KNAW-pagina's.